h

Vendex wil Helmondse V&D-vestiging sluiten

13 september 2003

Vendex wil Helmondse V&D-vestiging sluiten

Vendex heeft afgelopen dinsdag bekend gemaakt fors te snijden in aantallen arbeidsplaatsen. In maar liefst twaalf gemeenten wil Vendex V&D-vestigingen sluiten waaronder Helmond. Dit stemt tot nadenken over de Helmondse centrumplannen, vindt de SP.

Helmond heeft grootse plannen met het centrum. Onderdeel daarvan is een forse uitbreiding van het aantal winkels. Maar gezien de verslechterde economische situatie met daarbij nu het bericht van de sluiting van V&D stelt de SP de vraag aan de orde hoe realistisch de plannen nog zijn. Ook verschijnen steeds vaker winkels in de randen van de stad bij het industrieterrein in plaats van in de stad zelf.

De verslechterde economische situatie treft Helmond ook nog op een ander front. Volgens wethouder Tielemans van Financiën moet de gemeente niet vijf miljoen maar zeven miljoen euro structureel bezuinigen. Dit in reactie op de plannen van het kabinet Balkenende om de geldstroom richting gemeenten af te knijpen.

De SP erkent dat de landelijke bezuinigingsdrift de gemeente in een lastig parket brengt. Het plaatst de gemeente voor keuzes als: bezuinigen op de kinderopvang of een tandje minder met de centrumplannen?

Helmond reserveert jaarlijks 2,7 miljoen euro voor de centrumplannen. Bij de voorjaarsnota heeft de meerderheid van de raad besloten om die reservering buiten de bezuinigingen te houden. Kan dat wel stand houden, vraagt de SP zich af.

Maar kan de gemeenteraad nog wel bezuinigen op deze post als ze dat zou willen? Want de reservering is onderdeel van de intentieovereenkomst van de gemeente met ING Vastgoed en Amstelland Ontwikkeling BV, de partners waarmee de gemeente het centrum wil ontwikkelen. Heeft de gemeente zich daarmee juridisch gebonden aan de jaarlijkse miljoenenreservering?

Wat de SP betreft ontkomt de gemeenteraad er niet aan om deze vragen onder ogen te zien de komende tijd als gesproken wordt over de invulling van de bezuinigingsplannen.

De gemeenteraad heeft eind 2001 de centrumplannen goedgekeurd met alleen de tegenstem van de SP. Een maatje te groot, oordeelde de partij over de plannen.

Uit de intentieovereenkomst : "De gemeente zal de noodzakelijke financiële reserveringen in het centrum tot 2005 gebaseerd op het investeringsprogramma 2003-2005 beschikbaar houden; deze maken als zodanig onderdeel uit van deze overeenkomst."

Uit de voorjaarsnota 2003: "De realisering van de Integrale Structuurvisie Centrum, zoals die eind 2001 is vastgesteld, vergt forse financiële inspanningen. Al eerder heeft de raad besloten structureel 2,7 (fl.6) miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor de centrumontwikkeling. Wij stellen voor dit te handhaven."

Uit het persbericht van Vendex: "Voorts is het voornemen om voor zeven andere vestigingen in kleine verzorgingsgebieden uiterlijk per 1 augustus 2004 een nieuwe bestemming te zoeken. Dit zijn de winkels in Helmond, Middelburg, Sneek, Tiel, Valkenswaard, Venlo en Vlaardingen, met samen circa 4% van de omzet. Plannen om deze vestigingen aan onder meer zusteronderneming HEMA over te dragen worden de komende maanden uitgewerkt."

2003-09-13

U bent hier