h

Dossier centrumplan

Het centrum is al vele jaren een item in de Helmondse politiek. Dit dossier gaat terug tot 1999.

Lang is vastgehouden aan het oude prestigieuze centrumplan dat voorzag in flink wat nieuwe extra winkels. De SP was van meet af aan tegenstander van dit plan. De punten van kritiek van de SP kunt u teruglezen in de artikelen in dit dossier.

Na de raadsverkiezingen in 2014 - de SP werd de grootste - zijn de bakens verzet. Natuurlijk speelt de economie en het oprukkend online winkelen een rol.

In het coalitieakkoord van 2014 - 2018 staat het volgende:

"Het centrum is nog niet af. Maar wij zien ook dat we de uitbreidingsambities moeten bijstellen. Er komt een geactualiseerde visie op het centrum, waarbij een verlaging van het aantal geplande vierkante meters (vooral retail) voor de hand ligt."

"Woonbuurt De Waart blijft – gezien de bijstelling van ambities in het centrum – gewoon bestaan; samen met de inwoners, ondernemers en andere partners versterken wij de leefbaarheid in dit gebied."

Overeenkomsten met projectontwikkelaars moesten opengebroken worden. Lees Helmond is terug bij af - artikel Eindhovens Dagblad dd 13 oktober 2015 (pdf-bestand).

Van centrumplan naar centrumperspectief. Eind 2016 begin 2017 ligt er een nieuw plan met een heel andere insteek: een frisse aanpak. Op naar een bruisend stadshart!

Na de raadsverkiezingen van maart 2018 wordt vastgehouden aan deze koers. Citaat uit het coalitieakkoord 2018 - 2022: 

De weg die met het Centrumperspectief is ingeslagen wordt voortgezet. Dit plan staat voor een aantrekkelijk, compact én groen centrum. Passend bij de schaal van Helmond én bij de moderne tijd. Om dit ook echt uit te kunnen voeren trekken we voor de komende vier jaar € 2 miljoen extra uit. Voor het Havenpark, parel binnen het Centrumperspectief, geldt dat dit voor ons primair een park moet zijn.

 

 

24 november 2018

SP-wethouder de Vries: levendigheid moet terug in het centrum

Mensen moeten een reden hebben om naar 'de stad' te gaan. Het centrum van Helmond moet daarom compacter en levendiger worden, betoogt SP-wethouder Erik de Vries (pdf-bestand).

Lees verder
4 oktober 2013

Centrumplan: een verrassende wending

Realiseer 22.500 m2 winkelruimte en 12.000 m2 woningbouw in het centrum van Helmond. Aldus een principeovereenkomst met de twee projectontwikkelaars Foruminvest en Van Wijnen. Het college stond op het punt haar handtekening onder deze overeenkomst te zetten, maar een verrassende wending in de commissievergadering stak daar een stokje voor.

Lees verder
31 juli 2010

SP: afhaken investeerders roept vragen op over haalbaarheid centrumplan

Het afhaken van investeerders ING en Amstelland roept vragen op over de haalbaarheid van het centrumplan. De SP wil de kwestie bespreken in de raadscommissie.

Lees verder
20 november 2004

SP stemt tegen de begroting

Vroeger stemde alleen de SP tegen de begroting maar de laatste jaren hebben enkele andere partijen zich aangesloten. Behalve de SP stemden deze keer ook PvdA, Helmondse Belangen en de fractie Naoum tegen. Waarom tegen? Voor de SP speelt het centrumplan een belangrijke rol.

Lees verder
13 september 2003

Vendex wil Helmondse V&D-vestiging sluiten

Vendex heeft afgelopen dinsdag bekend gemaakt fors te snijden in aantallen arbeidsplaatsen. In maar liefst twaalf gemeenten wil Vendex V&D-vestigingen sluiten waaronder Helmond. Dit stemt tot nadenken over de Helmondse centrumplannen, vindt de SP.

Lees verder
21 november 2001

Miljoenenplan voor centrum

De gemeente wil het winkelhart van Helmond upgraden. Als enige wijst de SP het plan af. Een maatje te groot, oordeelt de partij.

Lees verder
8 augustus 2001

Stinkske d'r in, stinkske d'r uit

Raadsleden krijgen het ene na het andere centrumplan op zich afgevuurd. Stinkske d'r in, stinkske d'r uit: zo wordt in de Helmondse volksmond de plannenmakerij dan ook genoemd. In gewoon Nederlands: steentje d'r in, steentje d'r uit.

Lees verder
14 november 1999

'Twee miljoen voor meer van hetzelfde'

De Helmondse gemeenteraad trekt twee miljoen gulden uit voor een adviesburo dat met nieuwe plannen moet komen voor vooral het stadscentrum. 'Twee miljoen voor meer van hetzelfde', oordeelt de SP die als enige het voorstel afwijst.

Lees verder
30 juli 1999

Kritiek op gemeenteplan om winkels naar het centrum te verhuizen

Het Helmondse gemeentebestuur wil winkels stimuleren om naar het centrum te verhuizen. Daarbij wordt vooral gedacht aan speciaalzaken. Om verhuizing te bevorderen wordt zelfs overwogen om financieel bij te springen. Hoewel pas is besloten tot een onderzoek, oogst het plan nu al de nodige kritiek.

Lees verder

U bent hier