h

Niks Weg!?

19 maart 2004

Niks Weg!?

De bereikbaarheid van onze regio is in het gedrang, wegen slibben dicht. Wat is de oplossing? Meer wegen? En zo ja, wáár dan? Maar gaat dat niet ten koste van natuur en leefbaarheid?

Donderdag 11 maart: de Laarbeekse raadsfractie de Werkgroep organiseert een discussieavond over de 'ruit om Eindhoven'. Er zijn zo'n tweehonderd belangstellenden. Het Eindhovens Dagblad schrijft een verslag van de avond en citeert daarin prominent Ben Pollman, de directeur van de Kamer van Koophandel: 'We hebben een verantwoordelijkheid naar de toekomst, naar onze kinderen. Daarom blijft ook het verkeer groeien en daarom zijn nieuwe wegen bij Eindhoven en Helmond nodig.

De enorme belangstelling maakt duidelijk dat er onder de bevolking veel bezorgdheid is over de plannen die in de maak zijn. Niet verwonderlijk, want Laarbeek is een potentieel 'bedreigd' gebied. Laarbeek is dan ook de geboorteplaats van de actiegroep 'Niks Weg'.

De actiegroep heeft inmiddels al veel medestanders gevonden. Ze is uitgebreid tot een samenwerkingsverband met daarin de wijkraden van Helmond-Noord, Dierdonk, Brouwhuis, de wijkvereniging Rijpelberg, Nuenen, Laarbeek, Aarle-Rixtel en Ommel.

De woorden van de directeur van de Kamer van Koophandel tonen dat het bedrijfsleven al heeft gekozen voor meer wegen. De vraag is alleen: wáár? Maar er spelen méér belangen: natuur, milieu en leefbaarheid.

De SP vindt dat deze belangen nadrukkelijk ook aan bod moeten komen. Daarnaast is de partij in het algemeen geen enthousiast voorstander van de optie 'meer asfalt'. Die biedt geen echt duurzame oplossing. Meer asfalt trekt juist meer autoverkeer aan. Ook verkeersdeskundigen wijzen op dit verschijnsel. In plaats daarvan zou het openbaar vervoer dat nu in de verdomhoek zit, veel meer aandacht moeten krijgen. Aldus de SP.
 

  • Een week later op donderdag 18 maart in wijkgebouw Parkzicht in Dierdonk, is de belangstelling opnieuw weer erg groot.
De procedure

Er zijn zeven alternatieven in onderzoek. In januari volgend jaar start hierover de officiële inspraakprocedure. Daarna in juni 2005 kiest de regioraad het voorkeursalternatief.
De regioraad is de baas van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Hierin werken 21 gemeenten samen. De regioraad telt 50 leden. Dit zijn gemeenteraadsleden die door hun gemeenten zijn afgevaardigd. Daaronder het Eindhovense SP-raadslid Bernard Gerard.

Meer informatie:

2004-03-19

U bent hier