h

SP stemt tegen de begroting

20 november 2004

SP stemt tegen de begroting

Vroeger stemde alleen de SP tegen de begroting maar de laatste jaren hebben enkele andere partijen zich aangesloten. Behalve de SP stemden deze keer ook PvdA, Helmondse Belangen en de fractie Naoum tegen. Waarom tegen? Voor de SP speelt het centrumplan een belangrijke rol.

"Door tegen de begroting te stemmen geven wij aan dat wij op belangrijke punten met het beleid oneens zijn, het is een politieke stellingname", legt SP-fractievoorzitter Ger Klaus uit.

Het is dus niet zomaar tegen om het tegen? "Nee", zegt de SP'er, "het gaat om de argumenten. Dat geldt ook als je ergens vóór bent, het gaat altijd om de argumenten."

Wat is de belangrijkste kritiek van de SP? "Het centrumbeleid en het volkshuisvestingsbeleid. Plus alles wat met 'sociaal' te maken heeft. Dat hangt trouwens met elkaar samen. Zo krijgt de gemeente jaarlijks van Den Haag zo'n 5,5 miljoen euro om de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) uit te voeren. Maar daarvan wordt daadwerkelijk maar 4 miljoen voor de gehandicapten besteed. De rest - 1,5 miljoen - verdwijnt naar het centrumplan. Dat kan omdat de gemeente bestedingsvrijheid heeft.

Hoe weet jij dat het geld naar het centrumplan verdwijnt? "De meerderheid van de raad heeft er mee ingestemd om hoe-dan-ook het centrumplan buiten schot te houden van de bezuinigingen. Dat kan alleen door het geld ergens anders vandaan te halen, het is een verschuiving van de middelen van de gemeente.

En dat is ook de achtergrond van die discussie over de sociale grondprijs? "Ja, als die sociale grondprijs wordt afgeschaft houdt de gemeente een berg geld over. Vijf miljoen zeggen ze zelf, twintig miljoen volgens de corporaties. En dat geld hebben ze hard nodig voor het centrumplan. Bedenk: voor het centrumplan moet de komende jaren alles opgeteld ongeveer 30 miljoen euro - bijna 70 miljoen gulden! - bij elkaar worden gespaard.

Maar het is toch belangrijk om iets te doen aan het centrum? "Het centrumplan is een lappendeken van kleine plannetjes. Als straks de schop de grond in gaat duurt het tenminste 15 jaar voordat die klus is geklaard. Woningen in de wijk de Waard moet worden gesloopt, om maar iets te noemen.Wij vinden dat een maatje te groot. Zó erg zijn de problemen met het centrum nou ook weer niet. Bovendien zoals gezegd: het gaat ten koste van andere belangrijke zaken."

2004-11-20

U bent hier