h

Opslag voor raadsleden is ongepast

24 november 2005

Opslag voor raadsleden is ongepast

Vijftien procent opslag voor raadsleden terwijl de vergoedingen voor vrijwilligers worden ingeperkt? Dat is ongepast, vindt de Helmondse SP, die hierover een uitspraak wil van de gemeenteraad.

De commissie Dijkstal is deze week met een advies gekomen om de beloning voor politici te verhogen. Burgemeesters, wethouders en raadsleden zouden er respectievelijk 9, 3 en 15 procent bij moeten krijgen.

De SP gaat de gemeenteraad een motie voorleggen om het voorstel af te keuren.

Motie

De gemeenteraad van Helmond in vergadering bijeen op 6 december 2005

Overwegende

-dat de commissie Dijkstal adviseert om de beloning voor burgemeesters, wethouders en raadsleden te verhogen met 9, 3 en 15 procent

-dat onder verantwoordelijkheid van burgemeester, wethouders en raadsleden vrijwilligersbijdragen worden ingeperkt en dat wordt bezuinigd op sportvoorzieningen, gehandicaptenvoorzieningen en dergelijke

-dat opslag voor gemeentebestuurders hiermee niet te rijmen valt

-dat daarom niet te verwachten is dat het voorstel van de commissie Dijkstal kan rekenen op veel begrip van de bevolking, maar juist eerder de kloof tussen bevolking en bestuur verder zal vergroten

spreekt als zijn mening uit dat het voorstel van de commissie Dijkstal ongepast is en besluit om de minister van Binnenlandse Zaken van deze mening in kennis te stellen.

Namens de SP-fractie

Ger Klaus
Ad Spruijt
Hans Verbakel

2005-11-24

 

De motie is verworpen met 23 stemmen tegen, 13 stemmen voor. Lees ook de bijlage.

U bent hier