h

Wethouder geeft eindelijk toe: grote problemen in de thuiszorg

20 juni 2008

Wethouder geeft eindelijk toe: grote problemen in de thuiszorg

Vorige week woensdag overhandigde de SP een zwartboek vol met schrijnende situaties in de thuiszorg. De dag erop in de gemeenteraad volgde een vinnig debat tussen wethouder Boetzkes en de SP-raadsfractie. De wethouder bagatelliseerde de problemen. Hij vond dat de SP demagogisch bezig was. Maar vandaag in een brief aan de gemeenteraad erkent hij dat er grote problemen zijn en noemt die nu plotseling onaanvaardbaar.

Belangrijkste probleem op dit moment is dat ouderen maandenlang zonder huishoudelijke hulp zitten. Er komt gewoon niemand. Volgens de brief aan de raad is er inmiddels een wachtlijst ontstaan van 102 cliënten.

Het is allemaal geen geheim voor wie de ontwikkelingen in de Helmondse thuiszorg de afgelopen maanden heeft gevolgd. Er moet NU iets gebeuren, eiste SP-fractievoorzitter Erik de Vries bij de overhandiging van het zwartboek vorige week.

 

De wethouder kondigt diverse maatregelen aan. Er komt een vliegende brigade, te weten schoonmaakbedrijven voor eenvoudig poetswerk die worden ingezet in urgente situaties. Er is al een extra vijfde zorgaanbieder ingeschakeld, het bedrijf TSN, maar mogelijk wordt nog een zesde zorgaanbieder ingeschakeld.

Het inschakelen van schoonmaakbedrijven in de zorg is uiterst omstreden. Dat de wethouder deze bokkensprong maakt, toont hoezeer hij zich in de nesten heeft gewerkt.

Het inschakelen van extra zorginstellingen is onrechtmatig want in strijd met de aanbestedingsregels. De wethouder kan zich niet beroepen op overmacht of dat de huidige problemen niet te voorzien waren. Immers al begin dit jaar werd op initiatief van de SP een extra spoedvergadering van de raadscommissie ingelast. Aanleiding: het mislukken van de aanbesteding van de zorg. Dan kun je nu niet beweren dat de problemen plotseling uit de lucht vallen, zegt SP-raadslid Nathalie van der Zanden.

Wethouder Boetzkes wilde toen het mislukken van de aanbesteding niet erkennen. Niettemin beloofde hij: Niemand zal buiten de boot vallen. Toch is dat precies wat zich op dit moment afspeelt. Dat de wethouder nu zijn toevlucht neemt tot onrechtmatige maatregelen, toont eveneens hoe hoog de nood is.

In de brief aan de gemeenteraad wordt verder aangekondigd dat het college van B en W vóór de zomervakantie een besluit zal nemen over de toekomst van de thuiszorg. De meest waarschijnlijke oplossing ligt in een nieuw aanbestedingstraject.

Dat klinkt Nathalie van der Zanden bekend in de oren: Wij hebben steeds aangedrongen op een nieuwe aanbesteding. Voorwaarde is natuurlijk dat de gemeente dan wel een redelijke prijs voor de zorg betaalt en niet afscheept zoals nu is gebeurt. Dat is de enige manier om de thuiszorg weer goed en op een sociale manier op de kaart te zetten. Triest dat eerst de problemen zo hoog moeten oplopen voordat de wethouder dat wil inzien.

 

Achtergrondinformatie

- Verrassingsactie thuiszorg, SP overhandigt zwartboek en wil hoorzitting

- Spoedoverleg thuiszorg: wethouder wil mislukken aanbesteding niet erkennen

- SP: aanbesteding thuiszorg in Helmond mislukt

U bent hier