h

Puinhoop in thuiszorg: motie van wantrouwen voor wethouder

1 juli 2008

Puinhoop in thuiszorg: motie van wantrouwen voor wethouder

De puinhoop in de thuiszorg levert verantwoordelijk wethouder Boetzkes (PvdA) een motie van wantrouwen op. De motie is afkomstig van GroenLinks. Vijftien raadsleden stemmen vóór de motie, 21 raadsleden stemmen tegen. De wethouder wordt gered door de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD. Eenmansfractie De Voogd geeft de wethouder nog het voordeel van de twijfel.

Hieronder de bijdrage van de SP.

Voorzitter,

Voor wie de de ontwikkelingen in de thuiszorg volgt is het geen verrassing: het is een puinhoop. Ouderen zitten maandenlang zonder hulp. Er komt gewoon niemand. Het zijn ontoelaatbare toestanden.

Een van de weinigen die tot zeer laat de problemen ontkende, is uitgerekend verantwoordelijk wethouder Boetzkes. Nog tijdens de behandeling van de voorjaarsnota drie weken geleden verweet hij ons demagogie te bedrijven toen wij op de problemen wezen. Maar warempeleen week later erkent hij de problemen plotseling wel. In een brief spreekt hij het onaanvaardbaar uit over de problemen. Hij meldt dat er al 102 cliënten op de wachtlijst staan.

Hoe kan dat? Binnen één week zó drastisch van mening veranderen? Simpel: de wethouder kon de werkelijkheid niet langer meer verdoezelen.

Voorzitter, de wethouder heeft al vaker geprobeerd de werkelijkheid te verdoezelen. Begin dit jaar op een extra ingelaste commissievergadering hebben wij de wethouder geconfronteerd met de uitkomst van de aanbesteding van de hulp in de huishouding. Het was zonneklaar dat de aanbesteding was mislukt. Er was zó beperkt ingeschreven dat niet eens de bestaande behoefte aan hulp in de huishouding (HV1-zorg) was afgedekt. Toch is de wethouder overgegaan tot gunning. Welbewust heeft hij het risico genomen dat het fout zou kunnen lopen. Het is dan ook complete onzin om nu te beweren dat de problemen niet te voorzien waren.

In plaats van erkennen dat de aanbesteding mislukt was, beloofde de wethouder dat er niemand buiten de boot zal vallen. Hij heeft die belofte nog vaak herhaald. Maar nu moeten we vaststellen dat het loze beloften waren. Volgens de eigen cijfers van de wethouder zijn er al 102 cliënten buiten de boot gevallen. En het einde is nog niet in zicht.

Voorzitter, tot zover een stukje voorgeschiedenis. De wethouder praat daar niet graag over. Het verband tussen zijn beleid en de huidige problemen moet buiten beeld blijven. Ja, ook deze werkelijkheid wil hij verdoezelen. In plaats daarvan wil hij het beeld neerzetten dat hij hard aan het werk is om de problemen op te lossen. Want schakelt hij nou niet schoonmaakbedrijven in om hulp te bieden in urgente situaties? En schakelt hij niet extra zorgaanbieders in om de problemen aan te pakken?

Voorzitter, beide maatregelen zijn in strijd met de regels. In de krant zei de wethouder dat hij toestemming heeft van de vier zorgaanbieders in Helmond om extra zorgaanbieders in te schakelen. Wij geloven daar niets van! Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college, maar helaas nog geen antwoord gehad. En het inschakelen van schoonmaakbedrijven is op zich al een schande. Met deze maatregelen toont de wethouder dan ook niet dat-ie hard aan het werk is om de problemen op te lossen. Nee, hij toont ermee dat hij zich volledig in de nesten heeft gewerkt.

Voorzitter, ik vat samen. Door zo goedkoop mogelijk uit te willen zijn, dus door géén redelijke prijs voor de zorg te willen betalen, heeft de wethouder een kettingreactie van problemen veroorzaakt. De toewijzing van de zorg is gekanteld, van HV2 naar HV1, daardoor zijn meer dan 100 gekwalificeerde medewerkers overtollig geraakt en hebben ontslag aangezegd gekregen, tegelijkertijd zijn de alfahulpen niet aan te slepen en lopen we tegen de grenzen aan van de arbeidsmarkt. Vervolgens hebben de zorginstellingen vanwege het te lage tarief zeer beperkt ingeschreven en daardoor moeten honderden cliënten worden overgeheveld van de ene naar de andere instelling. Het is een optelsom van problemen die tot de huidige situatie heeft geleid. De wethouder is de regisseur van de thuiszorg, maar in plaats van te regisseren heeft hij de thuiszorg ontwricht.

Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat wij vaak aan de bel hebben getrokken als het over de thuiszorg gaat. We hebben constant onze zorgen geuit, en zien deze nu, helaas, ook werkelijkheid worden. We hebben vooral ook constant geprobeerd om de problemen in de thuiszorg onder de aandacht te brengen van de rest van de gemeenteraad. Dat dit nu meer dan gelukt is, blijkt wel uit deze motie van GroenLinks. We zijn blij dat wij nu niet meer de enigen zijn die zich grote zorgen maken over de situatie in de thuiszorg. We kunnen dan ook niet anders dan instemmen met deze motie.

Erik de Vries fractievoorzitter SP

 

Achtergrondinformatie

- PvdA wil hoorzitting over crisis in thuiszorg verhinderen

- Wethouder geeft eindelijk toe: grote problemen in de thuiszorg

- Verrassingsactie thuiszorg, SP overhandigt zwartboek en wil hoorzitting

- Spoedoverleg thuiszorg: wethouder wil mislukken aanbesteding niet erkennen

- SP: aanbesteding thuiszorg in Helmond mislukt

 
2008-07-01

U bent hier