h

SP betreurt verruimde openingstijd Albert Heijn

6 mei 2009

SP betreurt verruimde openingstijd Albert Heijn

Sinds 3 mei is de Albert Heijn-vestiging aan de Torenstraat voortaan iedere zondag open van 16.00 uur tot 22.00 uur. De SP betreurt het dat het supermarktconcern deze stap gezet heeft.

De Winkeltijdenwet beperkt het aantal koopzondagen per gemeente of gebied tot een maximum van twaalf. Hiermee biedt de wet bescherming aan werknemers en kleine winkeliers en wordt ook rekening gehouden met het bijzondere karakter van de zondag. Het blijvend openen van de supermarkt op zondag is een inbreuk op deze bescherming.

Albert Heijn kreeg ontheffing onder de noemer avondwinkel, maar het verschijnsel avondwinkel is van oudsher iets heel anders. Het gaat niet om grote supermarktconcerns, maar om kleine winkels, vooral in de grote steden, waar de consument nog even vergeten boodschappen kan halen.

Het college van B en W verleende ontheffing op grond van de lokale verordening winkeltijden Helmond 1996. Omdat de verordening daarin voorziet, had het college feitelijk geen keus. Was het college van mening geweest dat het verzoek van Albert Heijn ongewenst is omdat werknemers en kleine winkeliers beschermd moeten worden, had ze de ontheffing toch niet kunnen weigeren. Deze overwegingen zijn geen weigeringsgrond en zouden daarom juridisch geen stand houden. Dan had Helmond de verordening maar moeten aanpassen.

Ontheffing had wel kunnen worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Aldus artikel 6, lid 4 van de verordening. Maar dit lijkt niet aan de orde in de omgeving van de Albert Heijn-vestiging aan de Torenstraat.

Landelijk hebben SP en SGP een initiatiefwet ingediend om de sluiproutes aan te pakken die de bescherming van de Winkeltijdenwet omzeilen. Een van de wijzigingen die de partijen voorstellen is dat er een duidelijke omschrijving van een avondwinkel in de wet wordt opgenomen, waardoor supermarkten niet langer oneigenlijk gebruik kunnen maken van de regels voor avondwinkels op zondag. Meerdere partijen in de Tweede Kamer erkennen dit "gat" in de wet. Na de zomervakantie zal de kamer over deze kwestie spreken.

Brief van Albert Heijn aan personeel:

 

Update: ging Helmond buiten zijn boekje?

2009-05-06

U bent hier