h

Geen vertrouwen in Persoonlijke Ondersteuning

15 januari 2010

Geen vertrouwen in Persoonlijke Ondersteuning

De thuiszorg heet voortaan Persoonlijke Ondersteuning. Cliënten ontvingen deze week een brief met uitleg. De SP heeft geen vertrouwen in de nieuwe aanpak. Afgelopen dinsdag besprak de gemeenteraad de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning waarin zaken juridisch worden geregeld. De SP stemde tegen. Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Nathalie van der Zanden.

Voorzitter,

Naar alle waarschijnlijkheid stellen we vandaag de verordening vast die is opgesteld in verband met de invoering per 1 januari dit jaar van de Persoonlijke Ondersteuning (of, zodat iedereen het nog snapt, de thuiszorg).

Nadat in Helmond de afgelopen jaren:

  • thuiszorginstanties door te lage tarieven medewerkers moesten ontslaan
  • thuiszorgmedewerkers gedwongen werden te werken als alfahulpen
  • zorgvragers hun vertrouwde hulp kwijtraakten
  • zorgvragers zorguren kwijtraakten door telefonische indicaties
  • en er grote wachtlijsten ontstonden

gooit Helmond het vanaf dit jaar over een andere boeg

Volgens de wethouder gaat de kwaliteit van de zorg omhoog doordat:
-mantelzorgers en vrijwilligers worden ingezet om de thuiszorg te ontlasten en het aantal professionele zorguren naar beneden te brengen
-de was niet meer wordt gedaan door de thuiszorgmedewerkster maar door de wasserette
-en mensen niet meer de maaltijd thuis bereiden maar hiervoor gezamenlijk eten in het verzorgingstehuis

Dit heet MAAT-werk! En in de commissie Samenleving geeft hij aan de SP graag te willen overtuigen van de deze goede aanpak als er in het volgend jaar meer resultaten van bekend zijn.

Je kunt resultaten op veel manieren meten. Wij hebben vaker geconstateerd dat uitkomsten van enquêtes en ervaringen uit de praktijk veel van elkaar kunnen verschillen. Dat hebben we ook gehoord uit de gesprekken met de betrokkenen. Daarom kunnen wij ook niet instemmen met deze nieuwe aanpak waarbij geld voorop staat en niet de kwaliteit van de zorg. Wij stemmen dan ook tegen deze verordening.

2010-01-15

U bent hier