h

Korps Zuidoost Brabant scoort bij SP-enquête bovengemiddeld

5 februari 2010

Korps Zuidoost Brabant scoort bij SP-enquête bovengemiddeld

De SP heeft in 2009 een grote enquête uitgevoerd onder het politiepersoneel. Daaruit kwam een aantal opmerkelijke of zelfs verontrustende uitkomsten naar voren. De uitkomst van de enquête beschrijft het oordeel van de gemiddelde politiefunctionaris over het gemiddelde Nederlandse korps. De gesignaleerde problemen zijn dan ook niet op de eerste plaats te wijten aan de korpsen. Ze zijn het rechtstreekse gevolg van het regeringsbeleid.

Met zou zich kunnen afvragen of de problemen in tweede instantie wel het gevolg zijn van het regionale bestuur. Met andere woorden: leiden de aansturing en de bestuursvorm van het Korps tot resultaten die boven of onder het gemiddelde liggen? De SP in Eindhoven en Helmond heeft deze vraag opgepakt voor het Korps Zuidoost Brabant (hierna ZOB). De volledige resultaten staan in de bijlage. De conclusie is dat het Korps ZOB op wezenlijke aspecten in de ogen van het eigen personeel beter scoort dan het landelijk gemiddelde.

-Waar landelijk 67% van het politiepersoneel zegt dat de korpsleiding niet weet wat er op de werkvloer speelt, is dat in ZOB 57%.

-Waar landelijk 79% afgerekend wordt op het aantal bonnen, is dat in ZOB 42,5%.

-Waar landelijk het werken bij de politie als (zeer) positief beoordeeld wordt, is dat in ZOB 73%.

-Bij materiaal op orde is de verhouding 45 versus 61%.

-Bij nooddiensten draaien is de verhouding 27 versus 17%.

-Waar landelijk 39% zegt dat men zeker of misschien bij de politie weg wil, is dat in ZOB 31%.

Kortom, op een aantal wezenlijke aspecten springt het Korps Zuidoost Brabant er positief uit ten opzichte van een soms (zeer) negatief gemiddelde. Er is dan ook geen reden voor de korpsleiding om achterover te leunen. Men kan deze uitkomst op allerlei manieren interpreteren, waaronder de organisatievorm en de aansturing beter dan gemiddeld zijn. Is er dan niet te wensen over? Jawel.

maar de relatie van de diender met zijn computer kan beter Antwoorden op vragen, die iets met ICT te maken hebben, pakken meestal wat slechter uit dan landelijk gemiddeld. Het verschil is niet groot, maar komt wel vaker terug. Zo vindt landelijk 21% dat de informatiesystemen op orde zijn, terwijl in ZOB 15% dat vindt. Vergelijkbare verschillen ziet men bijvoorbeeld bij de Basis Voorziening Handhaving.
De interpretatie hiervan is voor een buitenstaander moeilijk. Aandacht voor het fenomeen lijkt op zijn plaats.

Politie-enquête: vergelijking regionale en landelijke cijfers (pdf-bestand)

2010-02-05

U bent hier