h

Tweede coffeeshop gaat er komen

28 april 2010

Tweede coffeeshop gaat er komen

De discussie loopt al twee jaar, maar eindelijk gaat het er dan toch van komen: Helmond krijgt een tweede coffeeshop, op de Noord-Koninginnenwal.

Tot nu toe heeft Helmond maar één coffeeshop, in de Wolfstraat. Te weinig om te voorzien in de vraag, waardoor mensen makkelijker in het illegale circuit terecht komen. Daar is geen controle op de kwaliteit van de softdrugs en kunnen mensen in aanraking komen met harddrugs.

In 2008 heeft de gemeenteraad daarom besloten dat er een tweede coffeeshop moet komen. Er werden een aantal voorwaarden aan de locatie gesteld: niet in een woonwijk en niet op korte afstand van een school. Op grond daarvan zijn drie mogelijke locaties aangewezen waar het pand op de Noord-Koninginnewal er een van was.

Begin februari kondigde de burgemeester aan dat er een geschikte uitbater was gevonden en dat de procedure voor een vergunning opgestart zou worden. Hierop volgde een storm van reacties uit de omgeving. Het pand, waar tot dan toe café 'Die 2' zit, ligt namelijk vlak bij verzorgingshuis de Ameideflat. Ouderen zouden niet meer de straat op durven en parkeeroverlast en criminaliteit zouden toenemen.

Ook de politiek laat van zich horen. Het is immers verkiezingstijd. Het CDA deelt foldertjes uit in de Ameideflat om op hen te stemmen. Wij zullen ons krachtig verzetten tegen de komst van de coffeeshop in uw buurt, aldus de tekst. Lokale partij SDOH spreekt haar afkeuring uit in een brief aan het college en stelt dat de burgemeester een schrijnend gebrek aan maatschappelijk invoelingsvermogen bloot legt.

Was dit dan zo onverwachts? Had de politiek zitten slapen? Het antwoord is nee. De drie mogelijke locaties waren allang bekend. Dat het lang heeft geduurd, komt omdat aan allerlei voorwaarden voldaan moest worden en zorgvuldige procedures doorlopen moesten worden.

De SP stemt in met de komst van de tweede coffeeshop, maar begrijpt wel de gevoelens van angst en onrust die er zijn bij omwonenden. Mensen zijn niet bekend met het fenomeen coffeeshop en hebben er allerlei, vaak onterechte, beelden bij. Die onbekendheid en die onrust moet weggenomen worden. Dat kan door goede voorlichting te geven en door de coffeeshop open te stellen voor een groot publiek. Dan kan iedereen zelf kijken en oordelen.

Wat niet heeft geholpen zijn de uitspraken van CDA, SDOH en Helder Helmond. Deze hebben de angst alleen maar aangewakkerd. Juist van politieke partijen mag verwacht worden dat ze uitgaan van de feiten en niet inspelen op onderbuikgevoelens. Maar in de strijd om stemmen binnen te halen wordt dit nog wel eens vergeten.

Afgelopen maandagavond kwam de coffeeshop ter sprake in de raadscommissie. Op de agenda de bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden. Het college heeft de vergunning op een aantal punten aangescherpt. Zo is de sluitingstijd beperkt, moet er beveiliging in en om het pand komen en dient de eigenaar zich strikt aan een groot aantal regels te houden. Op die manier wordt de overlast bestreden en is het volgens de burgemeester straks het veiligste plekje van Helmond.

En het CDA en de combinatie van SDOH/HB/D66, die nu toch allen met een wethouder in het college zitten? En Helder Helmond, die met een zetel meer in de raad is gekomen? Hoe zit het met hun "krachtig verzet"? Ze lieten nog wel wat ontevreden gemompel horen, maar legden zich neer bij het besluit van de burgemeester om de vergunning te verlenen. De verkiezingen zijn immers weer voorbij.

Erik de Vries
SP-fractievoorzitter

Coffeeshop beter dan illegale handel

2010-04-28

U bent hier