h

Beslotenheid wijkoverleg ongewenst (vervolg)

14 juni 2010

Beslotenheid wijkoverleg ongewenst (vervolg)

De SP en alle andere oppositiepartijen in de Helmondse raad hebben vorige week in een brief aan het college opheldering gevraagd over het besloten karakter van de nieuwe wijkoverleggen. Aanleiding was de behandeling van dit onderwerp in de raad begin deze maand, en de reacties die hierop volgden.

Een dag na behandeling in de raad viel in het Eindhovens Dagblad te lezen dat de elf wijkraden niet blij zijn met de beslotenheid. Raadslid van der Zanden: Dat is vreemd, want toen we dit bespraken tijdens de raadsvergadering, zei wethouder van den Heuvel juist dat de beslotenheid in het stuk is gekomen op 'uitdrukkelijk verzoek' van de wijkraden. Dit kan dus niet allebei waar zijn.

Het voorstel over het nieuwe wijkgericht werken is op 1 juli aangenomen in de gemeenteraad. De SP en alle andere oppositiepartijen hebben aangegeven grote moeite te hebben met de nieuwe besloten overleggen. Dat is wat de SP betreft alleen aan de orde als er over personen vergaderd wordt, of als bij openlijke besprekingen de gemeente schade kan ondervinden. Hiervan zal echter bijna nooit sprake zijn. De SP is uiteindelijk toch akkoord gegaan met het voorstel, omdat de wethouder aangaf dat er zo snel mogelijk een evaluatie van de nieuwe werkwijze komt. Als al eerder zou blijken dat zaken niet goed lopen, is aanpassing van het voorstel mogelijk, aldus de wethouder.

Van der Zanden: Aan die belofte kunnen we de wethouder nu meteen houden. De wijkraden blijken helemaal niet zo enthousiast als de wethouder ons heeft willen doen geloven. Vandaar deze brief, waarin we opheldering vragen. Als inderdaad blijkt dat niemand warm loopt voor de beslotenheid, dan stellen wij voor dit weer uit het voorstel te halen.

De brief is ondertekend door PvdA, SP, Helder Helmond, GroenLinks, Trots op Nederland en Helmond Actief. In de brief wordt gevraagd welke wijkraden uitdrukkelijk om deze beslotenheid hebben gevraagd. Ook verzoeken de partijen om over dit onderwerp opnieuw in overleg te treden met de wijkraden.

Brief aan college

2010-06-14

U bent hier