h

Heeft betaald voetbal nog bestaansrecht in Helmond?

6 juli 2010

Heeft betaald voetbal nog bestaansrecht in Helmond?

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college om Helmond Sport opnieuw te steunen, nu met een lening van acht ton. De overgrote meerderheid van de raad stemt in, alleen SP en Helmond Aktief wijzen het voorstel af.

"Tegenvallende inkomsten, sponsors die niet bijspringen en een gemeente die met gemeenschapsgeld de club overeind moet houden. Bedenk: de gemeente zit er al met één miljoen risicodragend in. Dan komt toch onherroepelijk de vraag op of er eigenlijk nog wel bestaansrecht is voor een betaald voetbalclub in Helmond. Die vraag zouden wij ons allemaal hardop moeten durven stellen", aldus SP-fractievoorzitter Erik de Vries.

De Vries concludeert: "De optelsom van dit alles, zeker in combinatie met de aanstaande bezuinigingen, maakt dat wij het geen wijsheid vinden om nu opnieuw zo'n groot financieel risico aan te gaan. Wij roepen het college dan ook op om haar voornemen ernstig in heroverweging te nemen."

Hieronder de volledige bijdrage van Erik de Vries.

---------------

Voorzitter, wij zijn erg verbaasd over dit voornemen van het college. Eind april nog heeft het college al besloten om voor twee ton borg te staan voor Helmond Sport. Het college sprak toen de verwachting uit dat dankzij deze borgstelling - en nu citeer ik uit de raadsinfobrief van 20 april "sprake kan zijn van structurele gezondmaking" van de club. Omdat er nu opnieuw een verzoek ligt van Helmond Sport om steun, moeten wij aannemen dat het college met deze verwachting de plank flink heeft misgeslagen. Hoe kon dit gebeuren?

Het bestuur van Helmond Sport heeft op 12 mei een brief gestuurd naar de raadsleden om aan te geven dat het met de club niet zo slecht gaat als dat het college wil doen lijken in haar raadsinformatiebrief. De brief zegt onder andere: "De raadsinformatie wekt de suggestie als zou Helmond Sport in een adem genoemd kunnen worden met clubs die onlangs het veld hebben moeten ruimen. Niets is minder waar." En in de krant reageert Jan van der Zanden als volgt: "De financiële positie is niet zo dramatisch dat faillissement dreigt".

Wat lezen wij nu echter, krap anderhalve maand later, in het voorstel van het college om acht ton te lenen. Ik citeer: "Wanneer de gemeente op enigerlei wijze geen medewerking geeft aan het verzoek zal de stichting BVO Helmond Sport naar alle waarschijnlijkheid niet overleven".

Dit is toch op zijn zachtst gezegd een merkwaardige gang van zaken. Wat is er in anderhalve maand gebeurd? Waarom was Helmond Sport niet meteen duidelijk toen ze om twee ton borgstelling vroeg? Heeft zij de gemeente toen niet goed voorgelicht? Of heeft het college de raad niet goed voorgelicht? Ik hoor graag een uitgebreide toelichting hierop van de wethouder, want iets klopt hier niet en ik wil hier duidelijkheid over.

Waar ik ook graag duidelijkheid over wil is de splitsing van de lening in vijf en drie ton, voor de BVO Helmond Sport en de stichting belangen Helmond Sport. Dit lijkt toch ernstig op een trucje om de regels van Europese staatssteun te ontlopen. Aan die regels hebben wij ons wel te houden. Ook al splits je het in twee bedragen, het komt toch allemaal op één grote hoop. Kan dit juridisch dus wel, zoals het college dit voorstelt?

Vorig jaar heeft de raad een brief gekregen over de haalbaarheid van een stadion op Berkendonk. In die brief staat op het eind: "Het proces wordt voorjaar 2010 afgerond met de politieke besluitvorming". Ondertussen blijft het angstvallig stil op dit gebied. Het voorjaar is al lang voorbij. Hoe staat het hiermee? Er wordt nu een lening aangevraagd, terwijl de raad geen enkel zicht heeft op de toekomstplannen van Helmond Sport. Er wordt in mijn ogen wel erg veel gevraagd van de raad. Want wat betekent deze lening voor de verhuisplannen van Helmond Sport naar een nieuw stadion? Die gaan de club ongetwijfeld ook een hoop geld kosten. Is dat nog wel realistisch, gezien de financiële problemen? Heeft het college daar zicht op en heeft zij dit meegewogen in haar besluit? En krijgt de raad hier ook snel duidelijkheid over?

Trouwens, wat heeft Helmond Sport eigenlijk uitgegeven aan de planmakerij voor een nieuw stadion, zoals het inhuren van adviesbureau Hypercube en eerder projectontwikkelaar Stam & De Koning en de vele rapporten die in de loop der jaren zijn geschreven? Dit zal toch ook niet voor een vriendschappelijk bedrag gedaan zijn. Als het om tonnen gaat, is het zuur dat de gemeente nu moet bijspringen. Want moet dan niet de conclusie zijn dat Helmond Sport met al die hoog gegrepen plannen voor een nieuw stadion zichzelf in een financieel lastig parket heeft gemanoeuvreerd? Graag dus ook antwoord op de vraag wat Helmond Sport heeft uitgegeven aan al haar plannen.

Voorzitter, zonder steun van de gemeente zou Helmond Sport waarschijnlijk niet overleven, aldus het college. Maar waarom willen de sponsors Helmond Sport niet redden? We lezen nergens dat zij bij willen springen. Mogen wij dus de conclusie trekken dat de sponsors de club kennelijk niet willen redden? En als dat een redelijke conclusie is, waarop is dan de aanname gebaseerd van Helmond Sport dat "er vertrouwen is dat extra sponsorgeld wordt aangetrokken", zie bladzijde 2 van het collegevoorstel, terwijl ze nu de club niet eens kunnen of willen redden?

Voorzitter, de gemeente Helmond heeft al eerder geld gestoken in Helmond Sport. De laatste keer was in 2003. De raad heeft dit toen besloten, maar heeft tegelijk aangegeven dat dit de laatste keer zou zijn dat Helmond Sport financieel geholpen zou worden. Net als dat de raad in 1999 had besloten dat het de laatste keer zou zijn. Hoe vaak kun je besluiten dat het de laatste keer is dat je er geld in steekt? Het college redeneert: nu niet helpen, betekent dat de borg wordt aangesproken en dan moet de gemeente ook betalen. Maar je kunt deze redenering ook omdraaien: hoe meer de gemeente helpt, hoe meer de gemeente wordt meegezogen in de problemen van Helmond Sport. Waar houdt het op?

Tegenvallende inkomsten, sponsors die niet bijspringen en een gemeente die met gemeenschapsgeld de club overeind moet houden. Bedenk: de gemeente zit er al met één miljoen risicodragend in. Dan komt toch onherroepelijk de vraag op of er eigenlijk nog wel bestaansrecht is voor een betaald voetbalclub in Helmond. Die vraag zouden wij ons allemaal hardop moeten durven stellen.

Voorzitter, de optelsom van dit alles, zeker in combinatie met de aanstaande bezuinigingen, maakt dat wij het geen wijsheid vinden om nu opnieuw zo'n groot financieel risico aan te gaan. Wij roepen het college dan ook op om haar voornemen ernstig in heroverweging te nemen.

Ter inzage voor de raadsleden lag een tot dan toe vertrouwelijk rapport over de financiële situatie van Helmond Sport. De gemeenteraad diende hierover een apart besluit te nemen: vertrouwelijk houden of niet? De meerderheid van de raad stemde vóór vertrouwelijkheid. SP, GroenLinks, Helder Helmond en twee PvdA-raadsleden stemden tegen. Volgens hen was er onvoldoende reden om het rapport vertrouwelijk te houden.

Lees ook: Helmond Sport vraagt opnieuw steun, faillissement dreigt

Reactie Helmond Sport borgstelling twee ton (wordbestand)

2010-07-06

U bent hier