h

Wethouder Tielemans wil definitief af van gratis bus (update)

7 juli 2010

Wethouder Tielemans wil definitief af van gratis bus (update)

Wethouder Tielemans wil definitief af van de gratis bus op zaterdag. Hij vindt het niet nodig om het besluit om te stoppen eerst te bespreken met de gemeenteraad. De raad wist dat het zou aflopen, aldus de wethouder.

De kwestie kwam aan de orde in de vergadering van de commissie Ruimtelijk Fysiek. Op de agenda de brief van
SP-fractievoorzitter Erik de Vries. De SP'er vindt het onterecht dat het college eigenmachtig stopt met de gratis bus, zonder de gemeenteraad erin te kennen. Ook inhoudelijk is hij het niet eens met het besluit. De SP wil de gratis bus op zaterdag behouden.

Wethouder Tielemans kaatste de bal terug. Dan moet u zelf maar met een voorstel komen. Tielemans verdedigde het besluit om te stoppen. Er moet bezuinigd worden, het succes van de gratis bus is te gering om er geld bij te blijven leggen. De Vries ziet dat anders: Het experiment is in het verleden voortgezet juist omdat het wél succesvol was.

De SP beraadt zich nu samen met andere oppositiepartijen op een tegenvoorstel om de gratis bus te behouden.

Brief Erik de Vries

Update Het voorstel van Pvda, SP en GroenLinks om de gratis bus te behouden, is verworpen in de raadsvergadering van 6 juli. De VVD, Helder Helmond, SDOH, Trots op Nederland en het CDA stemden tegen.

2010-07-07

U bent hier