h

Veel zienswijzen tegen nieuwe weg langs Wilhelminakanaal

17 december 2010

Veel zienswijzen tegen nieuwe weg langs Wilhelminakanaal

Er zijn ongeveer 500 zienswijzen ingediend tegen een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal.

De globale inhoud van deze zienswijzen is ongeveer hetzelfde: de nieuwe weg dient geen duidelijk nut, kost kapitalen, verwoest grote delen van de zwaarst beschermde natuur in de regio (Dommeldal, Ruweeuwsels, Breugelse Beemden en de Reijbroeken), en doorsnijdt de gemeente Laarbeek. Het opwaarderen van de N279 tussen Asten en Den Bosch lost het grootste dele van de problemen al op en zelfs als men niets doet, ontstaan er voor 2020 geen problemen.

Er zijn individuele en collectieve zienswijzen.

De Brabantse Milieu Federatie heeft een uitgebreide zienswijze ingediend, die gesteund wordt door vele milieugroepen als Staatsbosbeheer, het Brabants Landschap, het IVN, de Stichting Middengebied, de Stichting klankbord Aarle-Rixtel, het Trefpunt Groen Eindhoven en anderen.

De Provinciale SP heeft (in overleg met de BMF) een korte en een lange voorbeeld-zienswijze opgesteld, die door vele individuele burgers ingevuld is en die ook als voorbeeld gediend heeft voor de zienswijze die via het Laarbeekse comité Niksweg ingediend is.

Medio februari nemen Gedeputeerde Staten een besluit, aldus de provincie. Het laatste woord is nog niet over deze kwestie gezegd.

Geen weg langs het Wilhelminakanaal !

Geen asfalt maar innovatie (petitie)

2010-12-17

U bent hier