h

Commotie over leerlingenvervoer (update)

2 februari 2011

Commotie over leerlingenvervoer (update)

Helmond wil de spelregels voor het leerlingenvervoer veranderen. Alleen leerlingen die zes kilometer of verder van hun school wonen, komen nog voor leerlingenvervoer in aanmerking. De ouders hebben al een brief met uitleg ontvangen. Onmiddellijk kwamen bij de politiek bezorgde reacties binnen.

De gemeente wil de spelregels veranderen om een bezuiniging door te voeren. De verwachting is dat jaarlijks twee ton bezuinigd kan worden. Dit bezuinigingsvoorstel is reeds goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraad op 11 november vorig jaar. Toen stond de begroting op de agenda. Alleen SP, GroenLinks en Helder Helmond stemden tegen de begroting.

De begroting is een dik boekwerk waarin tal van voorstellen staan. Dat is de reden dat het leerlingenvervoer destijds weinig aandacht kreeg. Het raakte ondergesneeuwd. De meeste aandacht ging uit naar het plan om de filialen van de bibliotheek te sluiten.

Redelijk? Voor de kinderen die speciaal onderwijs
bezoeken en aan de criteria voldoen, houdt Helmond op dit moment de 2 km-grens aan. Geldorp-Mierlo houdt 4 km aan. Helmond wil nu de afstandsgrens verhogen naar 6 km. Wat is redelijk?

Nu het op de uitvoering aankomt, liggen de kaarten anders. De gemeente dient de ouders te informeren waarmee meteen de praktische gevolgen goed duidelijk worden.

Waarom is er eigenlijk leerlingenvervoer? Leerlingenvervoer is niet aan de orde als de kinderen gewoon naar een school kunnen dicht in de buurt. Maar wanneer kinderen speciaal onderwijs nodig hebben vanwege een handicap - bijvoorbeeld autisme - ligt die school meestal niet om de hoek van de straat, maar verder weg.

Als het allemaal doorgaat, raakt de bezuiniging 194 Helmondse leerlingen die speciaal onderwijs volgen. De ouders van deze kinderen moeten met ingang van het nieuwe schooljaar na de zomervakantie zelf het vervoer organiseren.

Dat is schrikken voor deze ouders. De gemeente voelt wel aan dat niet in alle gevallen zomaar een oplossing voorhanden is en wil daarom uitzonderingen mogelijk maken in "zeer bijzondere situaties". Denk aan kinderen in rolstoelen.

Waarom hanteert de gemeente een afstandsgrens van zes kilometer? Zes kilometer is de maximale afstand die de gemeente mag hanteren en die nu al geldt als algemene norm. Maar voor kinderen met een beperking met een indicatie voor speciaal onderwijs geldt twee kilometer als grens. Het is deze grens die de gemeente wil optrekken naar zes kilometer.

Hoewel een meerderheid de bezuiniging al heeft goedgekeurd, is het laatste woord nog niet gezegd. De "verordening leerlingenvervoer" moet nog worden aangepast en goedgekeurd door de raad. Wordt vervolgd dus.

Update Raadsvergadering 1 februari: de coalitiepartijen verwerpen de motie van de gezamenlijk oppositie. Soepeler omgaan met de regels voor het leerlingenvervoer dan het college voorstelt, is niet nodig omdat in het nieuwe voorstel straks voldoende rekening wordt gehouden met schrijnende gevallen, aldus de coalitie.

- motie van de oppositie

2011-02-02

U bent hier