h

Bezuiniging leerlingen-vervoer van tafel

4 maart 2011

Bezuiniging leerlingen-vervoer van tafel

Het college ziet af van de voorgenomen bezuiniging op het leerlingenvervoer. Verantwoordelijk wethouder Margreet de Leeuw (CDA) geeft toe: "Het was de verkeerde bezuiniging, op het verkeerde moment, bij de verkeerde doelgroep."

Kinderen die speciaal onderwijs bezoeken komen voor leerlingenvervoer in aanmerking als ze op 2 km afstand of meer vanaf de school wonen. Het college wilde deze grens verhogen naar 6 km en daarmee jaarlijks twee ton bezuinigen.

Meteen na het bekend worden van het bezuinigingsplan regende het reacties van bezorgde ouders.

In de raadsvergadering van 1 februari dienden de oppositiepartijen een tegen-motie in. Strekking: verhogen van de afstandsgrens is veel te rigoureus want houdt geen rekening met individuele omstandigheden, maatwerk is nodig.

De motie werd door de coalitie weggestemd, maar nu keert het college alsnog op haar schreden terug en doet precies wat de motie toen vroeg.

"Beter laat dan nooit", reageert SP-fractievoorzitter Erik de Vries. Hij is blij dat het college de bezuiniging afblaast. "Een succes voor de ouders."

2011-03-04

U bent hier