h

SP wil uitleg over vervuiling geluidswal Rijpelberg (update)

23 november 2011

SP wil uitleg over vervuiling geluidswal Rijpelberg (update)

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad zijn de afgelopen dagen enkele artikelen gepubliceerd over de vervuiling in en rond de geluidswal in de wijk Rijpelberg. In die artikelen komen verschillende onderzoeken aan de orde, zoals gedaan in 1991, 2008 en voor het laatst in mei dit jaar. Vandaag werd via het ED aangekondigd dat er opnieuw een onderzoek zal worden gedaan naar de kwaliteit van de bodem.

De uitkomsten van deze onderzoeken waren divers: van sterke tot lichte verontreiniging. Op grond van de onderzoeken zijn in het verleden besluiten genomen om de vervuiling in te dammen of te saneren. Tot uitvoering is het nooit gekomen. Ik begrijp dat de geluidswal nu niet meer op de lijst van te saneren locaties staat. Onduidelijk is daarbij of het enkel gaat om het stuk aan de Jan de Withof, of heel de geluidswal.

De gang van zaken roept nog meer vragen op. De SP-fractie verzoekt het college daarom middels een raadsinformatiebrief helderheid te verschaffen over de gedane onderzoeken in het verleden en heden, en de verschillen in de uitkomsten daarvan. Ook zouden wij graag geïnformeerd worden over de verschillende besluiten en afspraken in het verleden m.b.t. sanering van de vervuilde grond en de bescherming van omwonenden tegen schadelijke invloeden, en de uitvoering daarvan. Tot slot zouden wij graag weten wat de huidige stand van zaken is m.b.t. de vervuiling, de locaties en saneringsplannen.

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

- Helmonders leven al dertig jaar op vuilnisbelt (link)
- Bodemonderzoek tuinen bij geluidswal Rijpel (link)

Update het antwoord (pdf-bestand) van het college.

U bent hier