h

Gemeenteraad Helmond: toch twee coffeeshops

24 januari 2012

Gemeenteraad Helmond: toch twee coffeeshops

Het CDA wil het bij de coffeeshop in de Wolfstraat laten, Helmond Aktief (HA) wil helemaal géén coffeeshops. Maar de rest van de gemeenteraad - de overgrote meerderheid - heeft gisterenavond duidelijk uitgesproken dat er in Helmond toch een tweede coffeeshop bij moet komen. Het college van B en W moet nu deze wens verder uitwerken.

Vrijwel alle partijen waren het erover eens dat Helmond niet genoeg heeft aan één coffeeshop. Als de minister zijn zin krijgt, komt er een pasjessysteem voor coffeeshops. Dat betekent dat iemand lid moet zijn van de coffeeshop om er te kunnen kopen. Per coffeeshop mogen er maximaal 2000 leden zijn. Als je kijkt naar het aantal gebruikers in Helmond en omstreken, dan zou Helmond naar twee, of misschien zelfs drie coffeeshops toemoeten. Dat is ook het advies van de politie

SP-fractievoorzitter de Vries: "Ik zit niet te wachten op dat pasjessysteem van de minister. Hij staat aan de verkeerde deur. Niet de voordeur van een coffeeshop is het probleem, maar de achterdeur. Daar vinden de criminele activiteiten plaats, omdat het door het gedoogbeleid in Nederland nog steeds verboden is softdrugs te verkopen. Een uitbater van een coffeeshop wordt zo gedwongen zaken te doen met criminelen. Ik zie daarom liever dat er iets aan het probleem van de achterdeur wordt gedaan. Bijvoorbeeld het legaliseren van softdrugs. Als het gelegaliseerd zou worden, dan zou wiet op een legale manier geteeld kunnen worden en zijn coffeeshops niet meer afhankelijk van het criminele circuit. Het zou criminelen uit de markt duwen. De overheid kan belasting heffen over softdrugs zoals dat ook gebeurd bij tabak en alcohol, en kwaliteit beter kunnen controleren. Maar daar gaat de gemeenteraad niet over, dat is landelijk beleid. We zullen het er dus mee moeten doen."

Het college gaat de wensen van de raad verder uitwerken. Dan zullen ook de mogelijke locaties voor een tweede coffeeshop meegenomen worden. De raad heeft aangegeven niet zelf panden aan te willen wijzen, maar gebieden waar een coffeeshop zich zou mogen vestigen. Die gebieden moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld niet in een woonwijk liggen, of op minder dan 350 meter van een middelbare school.

De Vries: "Het is goed als er snel een tweede coffeeshop kan komen. Er is een duidelijke meerderheid in de raad. Ik ga er vanuit dat het college dit voortvarend op gaat pakken, zodat we de illegale handel op straat weer een gevoelige tik uit kunnen delen."

- Politie adviseert twee of drie coffeeshops

2012-01-24

U bent hier