h

Politie: twee of driecoffeeshops in Helmond

17 januari 2012

Politie: twee of driecoffeeshops in Helmond

Door diverse incidenten is de coffeeshop op de Noord Koninginnewal er nooit gekomen. De illegale handel op straat en de overlast de wind uit de zeilen nemen, was het achterliggende doel. Dat plan is daarmee mislukt. Wat nu? Er komt een nieuwe discussie.

Hoeveel coffeeshops heeft Helmond nodig? Wat zijn geschikte lokaties? Het college van burgemeester en wethouders komt niet met concrete antwoorden, wel met een dikke discussienota met veel achtergrondinformatie. De politiek moet met de antwoorden komen.
Volgens gegevens van de GGD telt Helmond 2800 softdruggebruikers. Onder meer op basis van dit cijfer komt de politie met dit advies: "Als het gaat om het beter kunnen spreiden van bezoekersstromen verdient het aanbeveling om in de toekomst voor meer dan één coffeeshop te kiezen, twee of maximaal drie lijkt daarbij het meest voor de hand te liggen."
Als gezegd: dit is een advies. Of het verstandig is om het op te volgen, is één van de vragen waar de gemeenteraad zich over moet buigen. Het college van B en W laat daarnaast nog drie andere opties de revue passeren. Te weten nul coffeeshops, één of twee coffeeshops en somt daarbij telkens de voor- en nadelen op. En dan moet nog de vraag worden beantwoord wat de meest geschikte lokaties zijn.
Voorlopige conclusie: dat wordt nog een zwaar debat.

Hoe denkt de SP over coffeeshops? Lees hier.

gemeentelijke discussienotitie (pdf-bestand)

2012-01-17

U bent hier