h

SP wil armoedemonitor op de agenda (update)

29 februari 2012

SP wil armoedemonitor op de agenda (update)

De gemeente raamt het aandeel huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum op 11% in Helmond voor 2012. Het gaat om 4200 huishoudens. Het totaal aantal huishoudens in Helmond is 38300.

De armoedegrens is niet scherp af te bakenen. Een probleem is de zogenaamde armoedeval: zijn de inkomsten een beetje hoger, dan daalt de huur- en zorgtoeslag. Per saldo pakt het maandinkomen niet veel beter uit. Om het aandeel minima te bepalen kan daarom beter een ruimere marge worden gehanteerd: 120% van het sociaal minimum. Als van dit percentage wordt uitgegaan, verdubbelt het aandeel Helmondse minima nagenoeg en komt uit op 19,1% van het totaal aantal huishoudens. Het gaat dan om 7300 huishoudens.

De cijfers zijn terug te vinden in de zogenaamde armoedemonitor. SP-raadslid Nathalie van der Zanden wil de nota op de agenda van de raadscommissie.

- armoedemonitor (pdf-bestand)

Update: de armoedemonitor komt op de agenda van de commissie Samenleving op maandag 12 maart.

2012-02-29

U bent hier