h

SP-vragen over sluiten brandweerpost Brandevoort (update)

23 mei 2012

SP-vragen over sluiten brandweerpost Brandevoort (update)

Op 23 april 2012 deelde de burgemeester tijdens de commissievergadering mee dat het college overgaat tot sluiting van brandweerpost Brandevoort. Tijdens de raadsvergadering van 6 december 2011 heeft de raad een voorstel van het college hiertoe reeds aangenomen. Onderdeel van het voorstel is een amendement dat deze sluiting door kan gaan, mits het onderzoek van de IOOV (inspectie openbare orde en veiligheid) aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt.

De burgemeester gaf tijdens de commissie-vergadering afgelopen maandag aan dat dit rapport voorlopig niet openbaar wordt, omdat het kabinet demissionair is. Daarom heeft het college alsnog besloten over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort.

Update Het college heeft besloten om het voorstel opnieuw voor te leggen aan de raad.

- antwoord van het college (pdf-bestand)

2012-05-23

U bent hier