h

Ook laatste duikteam brandweer weg?

3 oktober 2012

Ook laatste duikteam brandweer weg?

Het duikteam van de brandweer van Helmond is per 1 juli wegbezuinigd. Nu schijnen er plannen te zijn om ook het team van Eindhoven op te heffen. De SP stelde de kwestie aan de orde in het vragenuur van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag.

1.Klopt het dat er op de jaarlijkse burgemeestersconferentie gesproken is over het stoppen met het laatste duikteam van de veiligheidsregio, om zo een bedrag van 140.000 euro te besparen?
2.Wat vindt u van dat voornemen?
3.Waarom is de raad tot nu toe niet geïnformeerd over de bezuinigingsvoorstellen, zodat de raad hierover mee kan denken en de burgemeester een heldere instructie mee kan geven voor 25 oktober, wanneer hierover besluitvorming moet plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio?
4.Is de burgemeester bereid dit alsnog te doen?
5.Bent u van plan op 25 oktober in het Algemeen Bestuur het voorstel om te stoppen met het laatste duikteam te steunen? Kunt u dit nader toelichten?

Aldus de vragen die SP-fractievoorzitter voorlegde aan burgemeester Jacobs. Die vond de vragen voorbarig. In een besloten bijeenkomst van burgemeesters is gepraat over mogelijke bezuinigingen. Het totaalpakket levert meer op dan noodzakelijk voor de bezuinigingen. Er kan dus gekozen gaan worden. Binnenkort verwacht de burgemeester de definitieve voorstellen waarover op 25 oktober een besluit moet worden genomen.

Jacobs stelde voor om dit dan te agenderen voor de commissie ABA op 22 oktober, zodat de raad haar gevoelens over deze plannen kan laten blijken alvorens hij op 25 oktober namens Helmond een standpunt inneemt. Voor die tijd wil de burgemeester geen standpunt innemen. SP'er De Vries: 'Jammer dat de burgemeester zich niet openlijk afkeert van deze slechte bezuiniging. Wel goed dat hij alsnog bereid is om de raad nader te informeren. Wordt dus vervolgd op 22 oktober!'

- Voorgeschiedenis: duikteam Helmondse brandweer verdwijnt

2012-10-03

U bent hier