h

Wethouder laat succesvol jongerenproject vallen

6 december 2012

Wethouder laat succesvol jongerenproject vallen

Wethouder Margreet de Leeuw (CDA) laat jongerenproject Ambachtscarrousel vallen ondanks dat vriend en vijand erkennen dat het voortijdige schooluitval succesvol aanpakt. Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van december werd de wethouder aan de tand gevoeld door SP-raadslid Nathalie van der Zanden. De wethouder erkende de succesvolle aanpak, maar hield vol geen kans te zien om met het project door te gaan.

De kwestie speelt al ruim een jaar. Op 10 januari vroeg de SP-fractie opheldering aan de wethouder over het verloren dreigen te gaan van de stichting Ambachtscarrousel. De wethouder gaf toen aan te kijken hoe deze methode onderdeel kan worden van de nieuwe samenwerking tussen gemeente en overige partners. Maar nu, bijna een jaar later, is daar nog niet veel van terecht gekomen. Reden voor de SP om in het vragenuurtje opnieuw tekst en uitleg te vragen.

Nathalie van der Zanden wilde weten wat de wethouder precies heeft ondernomen om deze succesvolle aanpak te behouden voor de grote groep schooluitvallers in Helmond en hoe het kan dat een unieke werkmethode die zo succesvol is geen opvolging krijgt in de stad. Bij 75% van de jongeren leidde gedragsverandering en het nemen van eigen verantwoordelijkheid tot succes bij hun terugkeer naar school of werk. Dat is een percentage wat in bijna geen enkele andere gemeente gehaald wordt.

De wethouder bleef erg zakelijk in haar beantwoording. Er zijn pogingen ondernomen om de werkwijze van stichting Ambachtscarrousel te integreren in de werkwijze met de nieuwe samenwerkingspartners. Daar loopt men aan tegen strenge regels die het lastig maken, zoals bijvoorbeeld ARBO-regels. Ook financiën spelen een rol. Tot slot zou Mostafa Jahfel van stichting Ambachtscarrousel nauwelijks mee willen denken in een nieuwe constructie.

SP-raadslid van der Zanden: "Uit eigen onderzoek weet ik dat dit allemaal oneigenlijke argumenten zijn die niet kloppen. Helmond heeft een aanpak in huis waarmee een belangrijke taak van de gemeente op het gebied van voortijdig schoolverlaten met succes kan worden uitgevoerd. Als het in de voorgaande jaren niet is gelukt om het hoge percentage schooluitvallers aanzienlijk terug te dringen, moeten we kijken of we de regeltjes aan kunnen passen. Of kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het project wél aan de ARBO-eisen voldoet. Geld mag geen belemmering zijn omdat deze methode bewezen heeft succesvoller en goedkoper te zijn dan menig andere in het land."

Maar de wethouder wilde van geen wijken weten. Ze bleef bij haar standpunt dat ze gezien de strenge regels en de financiën geen manieren ziet om het project voort te zetten. Van der Zanden: "De kip met de gouden eieren wordt geslacht. Hiermee verliest Helmond een succesvolle aanpak. Zonde! Ik ga nu kijken of wij zelf met een initiatiefvoorstel kunnen komen, zodat we dit unieke project toch kunnen behouden voor Helmond."

- Lees ook Aanpak voortijdige schooluitval

2012-12-06

U bent hier