h

'Dakloos? Dat gaat te ver!'

6 maart 2013

'Dakloos? Dat gaat te ver!'

Het systeem van de Helmondse corporaties om woningen toe te wijzen houdt te weinig rekening met urgentie. Woningzoekenden in een acute noodsituatie vallen tussen wal en schip. In een aantal gevallen dreigt zelfs dakloosheid. 'Dat gaat te ver', reageert SP-fractievoorzitter Erik de Vries die aan de bel trok bij verantwoordelijk wethouder Stienen.

Samantha van der Vleuten is alleenstaande moeder met twee dochters (9 en 14 jaar). Ze trok de stoute schoenen aan en zocht de publiciteit. Probleem: per 1 april moet ze haar huidige woning verlaten en er is geen alternatief beschikbaar.

Aan de huidige woning van Samantha ging ook al een uitgebreide zoektocht vooraf. Het was een leegstaande koopwoning die maar niet verkocht kon worden. De eigenaar bleek bereid de woning te verhuren, maar is onlangs onverwacht overleden. De erfgenamen willen het huis verkopen en nu moet Samantha met haar dochters vertrekken. Het huurcontract dat ze heeft voorziet er niet in dat ze kan blijven.

Er volgde een rondgang langs corporaties en particuliere verhuurders. Maar de huurwoningen die particulier worden aangeboden zijn te duur. De huur is hoger dan de huursubsidiegrens en dat kan Samantha - overigens net als vele andere Helmonders - niet betalen.

Volksbelang doet niet mee met Wooniezie en hanteert urgentie wél als criterium. Maar de voorwaarden zijn uitermate zwaar. Daarnaast is Volksbelang een kleine corporatie, er komen erg weinig woningen vrij. De Helmondse corporaties Woonpartners, woCom en Compaen werken samen in het toewijzingssysteem Wooniezie. Hier is het probleem dat niet meer met urgentie wordt gewerkt. Woningzoekenden moeten achter de computer zelf hun weg vinden in het systeem. Er zijn verschillende modellen waaruit gekozen kan worden. Maar behalve als je héél veel geluk hebt, wordt niet voorzien in acute noodsituaties zoals die van Samantha.

Aankloppen bij maatschappelijke instellingen zoals Bemoeizorg en de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) helpt ook al niet. Deze instellingen richten zich op verslaafden en psychiatrische patiënten. Samantha hoort niet tot deze doelgroep en wordt daarom niet geholpen. Ze wordt geacht haar eigen boontjes te doppen.

Woonpartners-directeur Ger de Wilde is tegen herinvoering van urgentie als toewijzingscriterium, zo meldt hij in een interview in het Eindhovens Dagblad. 'Omdat andere woningzoekenden anders geen kans krijgen.' Dat 12.000 woningzoekenden ingeschreven staan bij Wooniezie geeft een indicatie van de drukte, al zijn die natuurlijk lang niet allemaal urgent.
SP-fractievoorzitter Erik de Vries: 'Op de achtergrond speelt het tekort aan betaalbare huurwoningen en ja, het is niet makkelijk om de schaarste te verdelen, want daar komt het op neer. Dus dan maar dakloos worden? Als gezegd: dat gaat te ver, dat moeten we niet accepteren.'

En daar sta je dan. Reden waarom de SP, in het verleden al vaker geconfronteerd met vergelijkbare noodsituaties, in het vragenuur van de raadsvergadering van 5 maart de kwestie aan de orde stelde.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries legde verantwoordelijk wethouder Stienen een groot aantal vragen voor. De wethouder wilde niet ingaan op individuele gevallen, maar erkende wel dat er snel werk gemaakt moet worden van een beter systeem voor urgente woningzoekenden.

Opvallend genoeg gaf de wethouder tegelijkertijd aan dat er soms wel maatwerk wordt geleverd. Af en toe bereiken verzoeken de wethouder en kan hij in overleg met corporaties iets regelen. Hij deed dan ook de suggestie aan raadsleden om dergelijke verzoeken aan hem door te sturen. De Vries: "Dat kan niet de bedoeling zijn. Dan moet je dus maar net de weg weten naar raadsleden of de wethouder om iets geregeld te krijgen. Daar komt bij dat onduidelijk is aan welke criteria een verzoek getoetst wordt, en wie dit doet. Dit heeft te veel weg van willekeur en dat moet je niet willen. De raad moet niet het urgentiesysteem van de corporaties worden."

LAATSTE NIEUWS "Wooniezie heeft de hulpvraag ontvangen. Eén van de aangesloten corporaties zal mevrouw uitnodigen voor een gesprek om de volledige situatie in beeld te krijgen." Aldus het bericht dat dinsdag 5 maart op de Weblog van Helmond verscheen. Het gesprek met Samantha volgde de dag erop woensdag 6 maart. Het gesprek liep echter op niets uit. De corporaties betrokken bij Wooniezie willen niet van het systeem afwijken.

Update: donderdag 7 maart komt het bericht dat Volksbelang Samantha een woning aanbiedt. De Vries: "Een structurele oplossing is nodig." De SP'er diende daarom samen met de PvdA een motie in met een oproep aan de wethouder om snel met de corporaties om de tafel te gaan zitten en urgentie weer mogelijk te maken in het woonverdeelsysteem van Helmond. In het debat wat volgende nam de wethouder de motie van SP en PvdA over.

Op dit moment is de wethouder bezig om met wethouders en corporaties van ons omringende gemeenten gezamenlijke afspraken te maken. Hij wil toe naar één systeem waar iedereen terecht kan en hetzelfde behandeld wordt. Het liefst gaat hij werken volgens het Eindhovens model, met een onafhankelijke commissie die zich buigt over urgentieverzoeken en daar een advies over uitbrengt. Lukt dat op korte termijn niet, dan gaat de wethouder zich buigen over de Helmondse situatie.

De Helmondse corporaties wijzen geen woning toe als u huurschuld heeft. Het maakt niet uit bij wie u de huurschuld heeft: bij een collega-corporatie of een particuliere verhuurder. Ook de achtergrond van het ontstaan van de schuld speelt geen rol. Pas als u de schuld tot op de laatste cent hebt afbetaald, kunt u weer in aanmerking komen voor een woning, en dat kan jarenlang duren.

Dit is wel erg hardvochtig, vindt de SP. Dat vond wethouder Stienen ook, er zou ook hier meer maatwerk moeten gelden. De wethouder zei toe het punt te betrekken bij zijn overleg met de corporaties.

Lees ook Vragen over woningzoekenden.

2013-03-06

U bent hier