h

SP en PvdA willen interpellatiedebat over stadion Helmond Sport

26 maart 2013

SP en PvdA willen interpellatiedebat over stadion Helmond Sport

Aan Presidium gemeenteraad Helmond
cc college en raad

Helmond, 26 maart 2013

Geacht Presidium,

Het plan om te komen tot een nieuw stadion voor Helmond Sport op Berkendonk sleept zich voort. Ondertussen kan er een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd, nu naar blijkt wethouder Stienen niet meer verantwoordelijk is voor het dossier en dit elders binnen het college is ondergebracht. Het hoe, wat en waarom zijn niet duidelijk. De raad wordt buiten elk besluit gehouden en niet inhoudelijk geïnformeerd over de voortgang. Meerdere malen hebben SP en PvdA gepoogd duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken en te nemen hobbels in het proces, meerdere malen werd nauwelijks iets toegelicht.

SP en PvdA willen na 3 jaar van onderhandelingen duidelijkheid van het college. Wij vragen daarom een interpellatiedebat aan met de wethouders Stienen, Tielemans en van den Heuvel. Daar willen wij zowel het dossier zelf als de gang van zaken in het college aan de orde stellen. Wij verzoeken u dit interpellatiedebat tijdens de eerst komende raadsvergadering op de agenda te zetten.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,
Erik de Vries

Namens de PvdA-fractie,
Jos Boetzkes

Het presidium bestaat uit de voorzitters van de raadscommissies, de burgemeester, de waarnemend voorzitter van de raad en de griffier. De leden van het Presidium bereiden samen de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen welke onderwerpen wanneer aan de orde komen.

Politiek gerommel over stadion Helmond Sport (artikel Eindhovens Dagblad)

Voorgeschiedenis en achtergronden (link)

2013-03-26

U bent hier