h

Bestuurscrisis Helmond: SP betreurt ingeslagen weg

20 juni 2013

Bestuurscrisis Helmond: SP betreurt ingeslagen weg

Een meerderheid in de raad vindt dat er een coalitie moet komen van VVD, SDOH/D66/HB en PvdA. Aldus informateur Klitsie na gesprekken met alle raadsfracties. Betrokken partijen hebben dat bevestigd in de raadsvergadering van woensdag 19 juni. De SP betreurt dat deze weg ingeslagen wordt.

  • Het heeft geen zin. De periode tot aan de raadsverkiezingen is veel te kort â na de zomervakantie amper een half jaar â om serieus nog nieuwe zaken op de kaart te kunnen zetten. Een nieuwe wethouder inwerken duurt al gauw een jaar. Politiek inhoudelijk is er niets veranderd: de samenstelling van de raad blijft hetzelfde. Daar gaan juist de verkiezingen over.
     
  • Het vertrek van zittende wethouders en het aanstellen van nieuwe wethouders kost Helmond handenvol extra gemeenschapsgeld. Geld dat hard nodig is voor andere zaken.

Reden waarom de SP voorstelde om geen nieuwe wethouders aan te stellen, de taken van de vertrokken wethouder te verdelen over de rest van het college en om de nog resterende bestuursperiode praktisch af te wikkelen: met gelegenheids-meerderheden en afspraken met de raadsfracties. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.

Ook een lijmpoging tussen CDA, SDOH-D66-HB en VVD kon niet rekenen op steun. Inhoudelijk gezien was dit nog steeds mogelijk: SDOH-D66-HB gaven vorige week aan dat wat hen betreft het coalitieprogramma nog steeds overeind staat. CDA gaf aan lijmen als mogelijkheid open te houden. Het had niet de eerste voorkeur van VVD, maar zij sloten het ook niet uit. Alleen SDOH/D66/HB hield de deur dicht: lijmen was wat hen betreft niet meer aan de orde.

Opvallend is de opstelling van de PvdA. De PvdA toont zich bereid om in een college te stappen met twee partijen tegen wie het jarenlang oppositie heeft gevoerd.

De optie een coalitie van VVD, SDOH/D66/HB en PvdA wordt nu verder uitgewerkt. We moeten afwachten wat uit de bus komt.

Erik de Vries
SP-fractievoorzitter

Aanvulling: al de dag na de raadsvergadering is er ruis op de lijn. Het VVD-standpunt zou niet goed weergegeven zijn door informateur Klitsie. Maar vooralsnog telt wat tijdens de raadsvergadering is besproken en besloten. Het is aan de VVD om hierover klip en klaar duidelijkheid te bieden.

Verslag informateur (pdf-bestand)

Aanleiding voor de bestuurscrisis is het declaratiegedrag van wethouder Tielemans. De wethouder heeft ontslag genomen. Hoe nu verder? Voor het antwoord op die vraag heeft informateur Herman Klitsie op zaterdag 15 juni gesprekken gevoerd met alle fracties. De volgende stap is het inschakelen van een formateur. Die moet de optie van een coalitie van VVD, SDOH/D66/HB en PvdA waarvoor een meerderheid heeft gekozen verder uitwerken. Lees ook Het college is gevallen...wat nu?

2013-06-20

U bent hier