h

Het college is gevallen...wat nu?

3 juni 2013

Het college is gevallen...wat nu?

Het college is gevallen. Aanleiding zijn de declaraties van wethouder Tielemans voor taxiritten voor cafébezoek.

Zondagavond laat heeft de raadsfractie van wethouder Tielemans deelname aan het college opgezegd. Deze raadsfractie is een samenwerking van D66 met de lokale partijen SDOH (Sociaal Democraten Ondernemend Helmond) en HB (Helmondse Belangen).

Naast wethouder Tielemans heeft ook wethouder Van den Heuvel zich teruggetrokken, de andere wethouder van de fractie SDOH-D66-HB. Het college heeft nu niet langer meer de steun van een meerderheid in de gemeenteraad.

De fractie SDOH-D66-HB heeft een verklaring uitgegeven waarin het intrekken van steun aan het college wordt toegelicht. Opmerkelijk aan de verklaring is dat het declaratiegedrag van wethouder Tielemans niet klip-en-klaar wordt afgewezen. Volgens de verklaring is het college niet gevallen door de declaraties van wethouder Tielemans, maar door de oncollegiale houding van de overige leden van het college in het bijzonder van wethouder De Leeuw.

Wethouder Tielemans zou niet de ruimte hebben gekregen om in het college zijn kant van het verhaal te kunnen doen, aldus de kritiek. Ongetwijfeld hebben de andere leden van het college daar weer een repliek op.

Een uitzichtloze discussie dreigt. Konden de wethouders Tielemans en Van den Heuvel nou echt niet aanwezig zijn op het ingelaste beraad van het college op zondag? En was het verstandig van wethouder De Leeuw om haar ongenoegen via de sociale media te uiten? Enzovoorts.

Hoofdzaak nu is het declaratiegedrag van wethouder Tielemans. Bedenk dat de wethouder de declaraties niet ontkent, hij heeft het nota bene bevestigd. De positie van de wethouder was onhoudbaar. Morgen op de extra ingelaste raadsvergadering wordt hierover gesproken met de overgebleven leden van het college. Dan moet ook duidelijk worden waarom de wethouder dergelijke declaraties gewoon kon doen.

Wat nu?

De stad moet bestuurd worden. Nieuwe verkiezingen kunnen niet, gemeenten zitten vast aan vastgestelde verkiezingsdata. Pas in maart 2014 kunnen Helmonders weer naar de stembus. Tot die tijd moet de huidige raad het dus oplossen.

Wat de SP betreft komen er geen nieuwe wethouders meer bij. Deze bestuursperiode zit er bijna op. De laatste maanden voor de verkiezingen is het toch altijd ieder voor zich, zo blijkt de laatste jaren. Het college zou het dus prima kunnen redden met gelegenheids-meerderheden in de raad, of een aantal afspraken tussen partijen op dossiers die niet kunnen wachten tot nieuwe verkiezingen.

Daarnaast is er inhoudelijk nog steeds een meerderheid voor het coalitieprogramma. Het zou immers raar zijn als VVD, CDA en SDOH-D66-HB door dit voorval ineens anders gaan denken over dossiers.

Geen nieuwe wethouders benoemen levert een duidelijk voordeel op: we hoeven hen dan vanaf april 2014 geen wachtgeld te betalen. Als een bestuurder namelijk meer dan 3 maanden in functie is, heeft hij of zij recht op 2 jaar wachtgeld. Dat scheelt de gemeente dus al snel tienduizenden euroâs. Die kunnen we in deze financieel krappe tijden vast veel nuttiger besteden!

Erik de Vries
SP-fractievoorzitter

 

Hieronder de verklaring van SDOH-D66-HB

VERKLARING

De fractie SDOH-D66-HB heeft kennis genomen van het besluit van wethouder Tielemans om per heden terug te treden als wethouder van de gemeente Helmond.

De fractie hecht er aan te melden dat bestuurders integer behoren te handelen en dat zij bereid dienen te zijn dit onafhankelijk te laten onderzoeken en hierover publiek rekenschap en verantwoording af dienen te leggen.

Op zondag 2 juni 2013 heeft wethouder Tielemans, na overleg met wethouder van den Heuvel het College van B en W voorgesteld een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het declaratiegedrag en in de tussentijd (tijdelijk) terug te treden en na uitkomst van dit onderzoek alsdan conclusie te trekken voor zijn politieke functioneren. De wethouders van den Heuvel en Tielemans hebben tevens voorgesteld een en ander te bespreken in een extra College overleg op maandagochtend 3 juni 2013.

Wij hebben evenwel begrepen dat de overige leden van het College van B en W hier niet op gereageerd hebben en buiten de aanwezigheid van de wethouders Tielemans en van den Heuvel tot een verklaring zijn gekomen welke ook aan de pers is verspreid.

De fractie kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de meerderheid van het College van B en W geen vertrouwen meer heeft in de voortzetting van dit College. In dit verband vindt de fractie de tweet van wethouder de Leeuw van zaterdag 1 juni oncollegiaal en wordt deze ervaren als een dolkstoot in de rug van haar wethouders.

De verklaring van het College van B en W van 2 juni 2013 is voor de fractie SDOH-D66-HB aanleiding om onze deelname en steun aan deze coalitie op te zeggen.

Fractie SDOH-D66-HB

voor deze:
Berry Smits, Harrie van Dijk, Maarten Janssen

- meer achtergrond en voorgeschiedenis

2013-06-03

U bent hier