h

SP-motie onderzoek declaraties aangenomen

5 juni 2013

SP-motie onderzoek declaraties aangenomen

De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met een SP-motie om de gang van zaken rondom declaraties te onderzoeken. De motie kwam aan de orde in het debat over het declaratiegedrag van wethouder Tielemans.

Er is bepaald dat vanuit de raad een onderzoekscommissie wordt ingesteld die de exacte vraag en reikwijdte van het onderzoek gaat vaststellen. Voor de uitvoering van het onderzoek wordt een onafhankelijk forensisch accountantskantoor ingeschakeld.

Het college heeft niet langer de steun van een raadsmeerderheid. In reactie op de perikelen rond wethouder Tielemans heeft de fractie SDOH-D66-HB haar steun aan het college ingetrokken. Hoe nu verder? De raad nam een motie aan om een externe informateur aan te stellen. Die moet de partijen raadplegen hoe zij denken tot een werkbaar bestuur te komen tot aan de raadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Ondanks aandringen door SP-fractievoorzitter Erik de Vries wilde Berry Smits van SDOH-D66-HB zich niet duidelijk uitspreken over het declaratiegedrag van wethouder Tielemans.

De vergadering werd gevolgd door een overvolle publieke tribune.

- achtergronden

2013-06-05

U bent hier