h

Tweede Kamer: geen geld voor Ruit

28 november 2014

Tweede Kamer: geen geld voor Ruit

Er komt geen geld uit Den Haag voor de Ruit. De Tweede Kamer vindt het beter om het geld te besteden aan verbreding van de A67 en A58.

Een motie daartoe van SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren kreeg donderdag ruim voldoende steun van de kamerleden.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regio Eindhoven een belangrijke economische- en kennisregio is met mobiliteitsproblemen, 

verzoekt de regering daarom uit de gereserveerde middelen voor de Ruit Eindhoven zo spoedig mogelijk de A67 en A58 te versterken,

verzoekt de regering vervolgens te onderzoeken welke opgaven - naar landelijke maatstaven - aanvullend nog noodzakelijk zijn om de doorstroming naar voldoende niveau te brengen, en in kaart te brengen welke maatregelen daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, inclusief niet- asfalt gerelateerde maatregelen, waaronder smart mobility, en deze uit de resterende middelen te financieren,

spreekt uit dat de "oost-west verbinding" daarbij niet in beeld komt, tenzij de Kamer in meerderheid uitspreekt dat de onderzochte alternatieven aantoonbaar onvoldoende oplossing bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie sluit goed aan bij de opstelling van de Helmondse gemeenteraad. Die sprak in meerderheid uit dat de omstreden oost-westverbinding, de weg langs het Wilhelminakanaal, pas in beeld kan komen nadat éérst alternatieve maatregelen worden uitgevoerd en onderzocht op bewezen effecten.

Helmond kiest voor ‘knip’ in de Ruit (link)

U bent hier