h

Zorgen over de Stadswacht, hoor en wederhoor

14 januari 2015

Zorgen over de Stadswacht, hoor en wederhoor

Er zou een angstcultuur heersen bij de Stadswacht naast andere problemen. Eind vorig jaar heeft de SP, na eerst eigen onderzoek te hebben gedaan, de kwestie aangekaart bij de gemeente. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met medewerkers, ex-medewerkers en andere betrokkenen. Dinsdag besprak het college van B en W het rapport. De komende weken vindt wederhoor plaats; de leiding krijgt de gelegenheid om te reageren.

Brief bestuur Stadswacht (pdf-bestand)

Achtergrond: Zorgen over de Stadswacht, gemeente doet onderzoek

U bent hier