h

Rekenkamer doet onderzoek Stadswacht

1 april 2015

Rekenkamer doet onderzoek Stadswacht

De Rekenkamer gaat onderzoek doen naar vermeende misstanden bij de Stadswacht. Aldus besloot de gemeenteraad gisterenavond.

Bij de Stadswacht heerste een angstcultuur. De kwestie werd op de agenda geplaatst door de SP. Inmiddels is de directeur vertrokken en is een nieuwe interim-directeur aangesteld die orde op zaken moet stellen.

De angstcultuur was dan wel het belangrijkste probleem maar niet het enige. Zo zijn er vragen over declaraties bij de buurgemeenten en de gang van zaken rond het uitschrijven van bonnen. Hierop richt zich nu het onderzoek van de Rekenkamer. Ook de vraag waarom het zo lang heeft geduurd voordat signalen over de angstcultuur naar buiten kwamen wordt onder de loep genomen.

Met de keuze voor een onderzoek door de Rekenkamer volgt de gemeenteraad het advies op van de eerder ingestelde onderzoekscommissie.

U bent hier