h

Onafhankelijk onderzoek naar Stadswacht

4 maart 2015

Onafhankelijk onderzoek naar Stadswacht

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de Stadswacht. Alle partijen in de raad hebben daar gisterenavond mee ingestemd.

Eind vorig jaar bracht de SP de zaak aan het rollen. Bij de Stadswacht heerste een angstcultuur. Daarnaast zijn er vragen over onder meer declaraties bij de buurgemeenten en de gang van zaken rond het uitschrijven van bonnen. Onderzoek van een externe vertrouwenspersoon bevestigde de bevindingen van de SP.

Inmiddels is de directeur vertrokken en vervangen door interim-directeur F. van Poppel, ambtenaar bij de gemeente. Hij moet het vertrouwen herstellen en onderzoek doen naar de vele vraagtekens die spelen.

Het is beter dit onderzoek niet door een ambtenaar te laten doen, oordeelt de gemeenteraad nu, het moet onafhankelijk onderzoek zijn. Een werkgroep gaat uitzoeken wat daarvoor de beste aanpak is. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van SP, CDA, VVD, Verouden/Van Lierop, D66, en Lokaal Sterk. Op 31 maart doet de werkgroep verslag aan de gemeenteraad.

Tijdens de raadsvergadering werd de ingediende motie aangepast zodat uiteindelijk alle partijen konden instemmen.

MOTIE (pdf-bestand)

Voorgeschiedenis

Zorgen over de Stadswacht, gemeente doet onderzoek

Stadswacht krijgt interim-directeur, SP blij met maatregel

U bent hier