h

Over gemeentelijke samenwerking Peel 6.1, openheid en democratie

19 juni 2015

Over gemeentelijke samenwerking Peel 6.1, openheid en democratie

Afgelopen dinsdag is op verzoek van vijf oppositiepartijen een interpellatiedebat gevoerd. De vijf partijen (PvdA, D66, Senioren 2013, Fractie Verouden van Lierop en Lokaal Sterk) waren ontevreden over de gang van zaken rondom Peel 6.1 en wilden duidelijkheid van het college.

De vergadering heeft ruim drie uur geduurd. Hamvraag is: heeft het college verzuimd om de gemeenteraad te informeren? Of erger nog: is de raad verkeerd geïnformeerd?

De SP vindt goede informatie naar de raad en naar de bevolking erg belangrijk. Hieronder gaan we in op een paar hoofdzaken.

 

Peel 6.1

De beslissingen om te komen tot Peel 6.1 zijn genomen in de vorige raadsperiode. Peel 6.1 is een samenwerking van zes gemeenten. Als SP hebben wij daar toen niet mee ingestemd. Ons standpunt was: samenwerken ja, maar wel baas in eigen huis blijven. En dat laatste was in onze ogen het probleem. Blijf je als democratisch gekozen gemeenteraad nog wel het laatste woord houden als je tegelijkertijd zo intensief verantwoordelijkheden deelt met anderen? Kun je dan nog eigen beleid en eigen keuzes blijven maken?

De overgrote meerderheid van de raad heeft toen wel ingestemd. Daarmee is Peel 6.1 een democratisch gegeven dat wij accepteren en waarmee we aan de slag zijn gegaan toen wij na de raadsverkiezingen met twee wethouders in het college kwamen.

 

Een organisatie in opbouw

Peel 6.1 is een organisatie in opbouw. Taken moeten worden overgeheveld, medewerkers moeten overstappen, er moet overlegd worden met bonden en ondernemingsraad. Tegelijkertijd verandert er heel veel met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdhulp en participatiewet (de zogeheten decentralisaties). Ondertussen blijft de winkel gewoon open: cliënten moeten goed geholpen worden.

Wethouders en burgemeesters zijn nauw betrokken bij de opbouw van Peel 6.1 en kunnen in de praktijk tegen allerlei zaken aanlopen. Zij hebben daar overleg over en soms ook pittige discussies. Zij moeten daar ook de ruimte voor hebben anders zijn ze vleugellam. Het denken staat niet stil. Belangrijk is wel dat ze binnen de afspraken blijven die de gemeenteraden hebben vastgelegd.

 

Informatie naar de raad

In de raad zitten oppositiepartijen en collegepartijen. De collegepartijen leveren de wethouders. (Helmond Aktief is collegepartij zonder eigen wethouders). Kan het gebeuren dat de collegepartijen soms meer weten dan de oppositiepartijen? In dit geval over Peel 6.1? Ja, dat kan.

Aan het begin van deze raadsperiode hebben de collegepartijen een akkoord gesloten. Maar dat is op hoofdlijnen. In de praktijk van alledag spelen allerlei kwesties die niet zijn geregeld in het coalitieakkoord en die ook niet zo eenvoudig te voorzien zijn. Overleg tussen de collegepartijen en hun wethouders is daarom heel normaal en ook nodig.

De vraag is niet of de collegepartijen soms meer weten dan de oppositiepartijen. De vraag waar het om gaat is een andere: krijgt de gemeenteraad alle informatie die nodig is om haar werk – haar controlerende taak – te kunnen doen?

In de vergadering afgelopen dinsdag ging burgemeester Blanksma uitgebreid en gedetailleerd in op de vragen, opmerkingen en kritiek van de vijf oppositiepartijen. Voor de volledigheid: oppositiepartij Helder Helmond sloot zich niet aan bij het interpellatieverzoek.

Na de burgemeester hebben de wethouders nog hun reactie gegeven.

 

Conclusie

Heeft het college verzuimd om de gemeenteraad te informeren? Of erger nog: is de raad verkeerd geïnformeerd? Onze conclusie: nee, dat is niet het geval.

 

Tot slot: er is veel publiciteit rondom Peel 6.1 met opmerkingen en uitspraken van tal van betrokkenen wat soms een verwarrend beeld geeft. Daarom komen wij met onze reactie: om duidelijkheid te geven over positie en standpunt van de SP.  Bij dit alles moeten we niet vergeten waar het uiteindelijk om gaat. Dat de mensen die aangewezen zijn op zorg of andere hulp zo goed mogelijk geholpen worden. En dat is geen makkelijke klus in deze tijd van zware bezuinigingen.

namens de SP-fractie,

Mieke Meulendijks

 

Bijlagen

U bent hier