h

Over Helmond Sport en sportpark De Braak

3 februari 2016

Over Helmond Sport en sportpark De Braak

Het college van B en W heeft een nieuwe visie gepresenteerd op sportpark de Braak. De visie behelst herinrichting van sportpark de Braak, komst van het Dr. Knippenbergcollege en een nieuw stadion.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek. Na de zomervakantie wordt een voorstel aan de raad aangeboden. Ook heeft de raad in ruime meerderheid ingestemd met opnieuw een “bevriezing” van de borgstelling bij de bank.

De financiële perikelen van Helmond Sport zijn voor de SP een zwaar punt. Betaald voetbal en gemeenschapsgeld mogen niet vermengd worden. Inmiddels echter staat de gemeente borg voor 1,5 miljoen euro. Voor SP-raadslid Ger Klaus is de grens bereikt; hij stemde tegen het voorstel.

Voor meer achtergrond zie dossier Helmond Sport.

Hieronder eerst de bijdrage in de raadscommissie van SP-raadslid Hans Verbakel en daarna zijn bijdrage in de raadsvergadering van 2 februari.

Voorzitter,

Ons wordt gevraagd om een reactie te geven op de visie op de Braak en op het voorstel om de borgstelling te bevriezen.

Als je alleen kijkt naar het plaatje en het nuchter bekijkt lijkt er niet zo heel veel aan de hand. De Braak is een sportpark met een stadion en dat blijft het. Het echt nieuwe is vooral de komst van het Knippenbergcollege. Maar zo makkelijk is het niet. Niet voor niets komt er een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek en komt er een voorstel pas na de zomervakantie.

Op de eerste plaats is lastig aan deze kwestie – zoals bijna altijd – het geld. De financiën. Wat wordt de rekening voor de gemeente, wie betaalt wat, worden er genoeg financiers en sponsors gevonden?

Lastig is ook de verknoping van een aantal zaken. Zo is de gedachte dat de amateurclubs op zijn minst nauw gaan samenwerken. Gaat dat lukken? En als dat niet lukt, wat dan? Een andere verknoping is tussen het Knippenbergcollege en Helmond Sport. Als er geen nieuw stadion komt dan trekt de school zich terug, zo begrijpen wij. Kortom, het is als een vlechtwerk: als er ergens een draadje niet goed zit dan functioneert het niet.

Onderdeel van het vlechtwerk is ook het gegeven dat Helmond Sport betaald voetbal is. Dit maakt het extra lastig. Als bekend zijn wij als SP altijd erg kritisch op vermenging van gemeenschapsgeld met betaald voetbal. Maar er gelden ook formeel-juridische Europese spelregels. In 2013 heeft de Europese Commissie financieringsconstructies met stadions onderzocht in Tilburg, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Maastricht. Dit is ingewikkelder dan je als leek zou denken. Het is voer voor juristen. Maar hoe dan ook: het eindplaatje zal ‘Europa-proof’ moeten zijn.

Voorzitter, ik ga verder in op dit aspect: de vermenging van gemeenschapsgeld met betaald voetbal. Als SP denken wij dat we nu al in het grijze gebied zitten. De financiële problemen van Helmond Sport zijn niet van vandaag of gisteren. We hebben de notulen van de raadsvergadering van 6 juli 2010 er nog eens op nageslagen. Toen was een geldlening aan Helmond Sport aan de orde. In de discussie in de raad kwam de hamvraag aan de orde: heeft betaald voetbal wel bestaansrecht in Helmond? Ook daarvoor al in 2003 stak de gemeente geld in Helmond Sport. Vorig jaar juli heeft de gemeenteraad ingestemd met bevriezing van de borgstelling en dat wordt nu opnieuw weer gevraagd.

De financiële problemen bij Helmond Sport zijn geen incident. Ze spelen al lange tijd. Toch wordt betaald voetbal geacht zijn eigen broek op te houden; zichzelf te bedruipen. Maar het lukt niet. Op een of andere manier moet telkens de gemeente bijspringen. Dit is ongewenst en dat is een zwaar punt voor de SP.

Voorzitter, ik kom terug op de visie op de Braak. In de richtinggevende uitspraken lezen wij dat er geen geld mag naar betaald voetbal en ook lezen wij dat er geen verstrengeling mag zijn met het onderwijs. Onderwijsactiviteiten mogen niet in geding komen als het onverhoopt mis mocht gaan met betaald voetbal in Helmond. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor ons. Graag horen wij tot slot een bevestiging van de wethouder dat wij ons nu niet vastleggen op de financiën.

Tot zover.

Bijdrage in de raadsvergadering van 2 februari.

Voorzitter,

De visie op de Braak en de financiële situatie van de stichting zijn uitgebreid besproken. In de richtinggevende uitspraken worden een paar voorwaarden meegegeven. Er mag geen verstrengeling komen van onderwijsactiviteiten met betaald voetbal en er mag geen geld van de gemeente naar betaald voetbal. Dat zijn voor ons belangrijke voorwaarden. Een meerderheid van onze fractie kan er daarom mee instemmen.

In de commissie hebben wij toegelicht dat de financiële perikelen met Helmond Sport voor ons een zware dobber zijn. Daarom zeg ik ‘een meerderheid’, want voor één lid van onze fractie heeft de worsteling met de financiën van Helmond Sport een grens bereikt.

U bent hier