h

Gemeenten houden geld over op zorg, hoe kan dat? (vervolg) - Update -

26 mei 2016

Gemeenten houden geld over op zorg, hoe kan dat? (vervolg) - Update -

Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Ook Helmond houdt geld over. Hoe kan dat? Vandaag kwam de gemeente met een toelichting.

Voor een deel houdt de gemeente geld over omdat er geen declaraties zijn ingediend. Citaat:

Een groot bedrag bestemd voor de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) is niet verzilverd. Dat bedrag is dus wel gereserveerd, staat bij de Sociale Verzekeringsbank voor deze mensen op een rekening, maar is niet gedeclareerd danwel besteed. De grootte van het aandeel niet verzilverde PGB’s (€ 3,2 miljoen) heeft ons verrast.

Lees verder in de raadsinfobrief (pdf-bestand).

Vorige week op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vier uitspraken gedaan over huishoudelijke ondersteuning (HO) in het kader van de Wmo in onder meer Rotterdam en Utrecht. Omdat het beleid in Helmond anders is dan in Rotterdam en Utrecht zijn deze uitspraken niet zomaar rechtstreeks van toepassing in Helmond. Maar wat zijn dan wel de gevolgen? Dat wordt nu onderzocht.

Lees verder in de raadsinfobrief (pdf-bestand).

Eerder al gaf SP-wethouder Nathalie van der Zanden een reactie:

Update

Geld over, hoe kan dat? In de raadsvergadering van 3 november 2016 is een motie aangenomen om de rekenkamercommissie dat te laten uitzoeken. Er is een bureau ingehuurd dat naar verwachting mei 2017 verslag uitbrengt.

brief rekenkamercommissie (pdf-bestand)

U bent hier