h

Over het besturen van een stad

3 juni 2016

Over het besturen van een stad

Deze week besprak de gemeenteraad de voorjaarsnota. Het document kreeg unanieme steun. Dat is bijzonder. Burgemeester Elly Blanksma noemde het een ‘unicum’. SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi is blij dat de partijen goed kunnen samenwerken zonder de verschillen die er ook zijn weg te hoeven poetsen.

“Nee, het is niet allemaal koek en ei, terecht dat partijen zoveel aandacht geven aan de zorg.” Lonneke Maráczi draait er niet omheen. Ze maakt zich zelf ook druk over de zorg die getroffen wordt door zware bezuinigingen.

Lonneke is de kersverse fractievoorzitter van de SP in de Helmondse raad. Ze nam onlangs het stokje over van Mieke Meulendijks. Bij de bespreking van de zogeheten voorjaarsnota kwam de zorg uitgebreid aan bod. “Logisch want duizenden Helmonders krijgen thuiszorg of doen een beroep op een andere voorziening.”

Twee jaar geleden waren de raadsverkiezingen, er kwam een college van B en W met daarin twee SP-wethouders. De SP-fractievoorzitter greep de bespreking van de voorjaarsnota aan om een tussenbalans op te maken.

“Kijk naar de stadsdialogen over de vluchtelingen die onlangs  zijn geweest en nog zullen volgen. Kijk naar het proces over het nieuwe centrumperspectief. Begonnen met stadsgesprekken, daarna interviews in het centrum, individuele gesprekken met alle politieke partijen en gesproken met direct betrokkenen zoals ondernemers en instellingen. Op deze manier zijn er een tal van ideeën verzameld en is er een grote betrokkenheid getoond. In plaats van een bestuur op afstand hebben we nu wethouders die spreekuur houden en een college dat maandelijks de wijken intrekt. Wij zijn blij met deze nieuwe bestuursstijl waarbij beleid van onder af tot stand komt. Dit is de bestuurscultuur die wij als SP nastreven!”

Dicht bij de mensen staan is mooi, maar het eindresultaat is wat telt. Maráczi reageert: “We hebben 1 miljoen extra uitgetrokken om armoede aan te pakken, het dure centrumplan is van tafel, de Leonardusbuurt wordt aangepakt, woonbuurt de Waart wordt niet gesloopt, we hebben het Stadslab ingesteld en ondanks de zware landelijke bezuinigingen houden we het beleid met de zorg zo sociaal mogelijk”.

Lonneke komt nog even terug op de bestuurscultuur. “We willen samen met de andere partijen in het college duidelijk, open en eerlijk zijn. Dat is belangrijk voor onze inwoners maar ook voor de gemeente zelf. Bedenk dat de gemeente zelf een grote werkgever is met meer dan zeshonderd medewerkers. Daar moet het prettig werken zijn. Plus het is belangrijk voor alle partijen in de raad. Wij willen niet op de man spelen maar op de bal, want wij willen goede onderlinge verhoudingen.”

De aanpak werpt zijn vruchten af. Na een vergadering van ruim zes uur, waarbij 29 moties werden ingediend, kreeg de voorjaarsnota unanieme steun van de gemeenteraad.

U bent hier