h

SP tegen verhoging vergoeding raadsfracties

3 juni 2016

SP tegen verhoging vergoeding raadsfracties

De SP heeft niet ingestemd met het voorstel om de vergoeding voor de raadsfracties te verhogen.

Volgens de indiener van het voorstel dient het extra geld “ter versterking van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken van de fracties.”

Volgens de SP is dit niet nodig.

Los van deze vergoeding ontvangen raadsleden een maandelijks bedrag. De hoogte is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. In Helmond gaat het om een bruto bedrag van bijna 1540 euro (inclusief onkostenvergoeding).

Toelichting van SP-raadslid Ad Spruijt in de raad:

Met een parkeervergunning van zo’n 62,50 euro per maand (750 per jaar), een mooi kerstattentie (speelhuiskaarten en VVV-bon en kalender), verschillende borrels en onder andere een integriteitcursus en daarbij nog de ondersteuning van griffie en ambtenaren hebben raadsleden het in onze ogen zo slecht nog niet, zeker als je de raadsvergoeding daar bij optelt. De huidige vergoeding voor facilitering van 90,75 euro vinden wij dan ook ruim voldoende.

Wij vinden een verhoging van 550% dan ook niet nodig en roepen de overige raadsleden ook op om dit voorstel niet te steunen.

Je moet immers maar durven. De inwoners en instellingen van Helmond vragen om mee te denken over bezuinigingen en tegelijk zo goed voor je zelf zorgen. Een groot voordeel is vervolgens dat je het college niet hoeft op te roepen om geld te zoeken in de begroting voor dit onderwerp.

Een meerderheid van de raad stemde wel in met het voorstel. Alleen CDA, VVD en SP stemden tegen.

Het (uitgebreide) voorstel (pdf-bestand)

U bent hier