h

Eén hoogspanningslijn Brandevoort ondergronds (update)

14 juli 2016

Eén hoogspanningslijn Brandevoort ondergronds (update)

Van de twee hoogspanningslijnen door Brandevoort gaat er één ondergronds. Het gaat om de 150 kv-lijn.

Uitleg van de gemeente (pdf-bestand).

Hoewel er geen oorzakelijk verband is aangetoond tussen de magneetveldsterkte (de straling) van hoogspanningslijnen en gezondheidsproblemen zijn de zorgen niet altijd makkelijk weg te nemen. De discussie speelt al jaren (link).

Veelgestelde vragen (link).

Update

Hoe zit het met de andere plekken in de stad (onder meer Dierdonk en Rijpelberg) waar ook hoogspanningslijnen lopen? SP-vragen aan het college (pdf-bestand).

De situatie op Brandevoort is niet te vergelijken met andere woonwijken. De zwaardere 380 kV-lijn loopt daar niet plus er zijn geen toekomstige ontwikkelingen. Lees het antwoord (pdf-bestand).

 

U bent hier