h

Gratis bibliotheekpassen in strijd tegen laaggeletterdheid

4 januari 2017

Gratis bibliotheekpassen in strijd tegen laaggeletterdheid

SP, GroenLinks en vier andere partijen dienden vorig jaar een motie in voor gratis bibliotheekpassen. Om zo bij te dragen aan de strijd tegen laaggeletterdheid. De motie wordt nu uitgevoerd.

Onderzoek heeft uitgewezen dat in Helmond naar schatting 16% van de beroepsbevolking laaggeletterd is. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 12%. Er is een duidelijk verband tussen laaggeletterdheid en armoede.

Twee groepen komen in aanmerking voor een gratis pas.

- Mensen met een inkomensverklaring kunnen gratis een bibliotheekpas aanvragen bij de bibliotheek. Zij dienen hiervoor zelf het initiatief te nemen

- Mensen die een cursus volgen in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid ontvangen ook een jaar gratis lidmaatschap, om zo het blijven lezen te bevorderen. Na dit jaar zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun abonnement.

U bent hier