h

Geen meerderheid voor behoud sportpark Houtsdonk van HVV

11 mei 2017

Geen meerderheid voor behoud sportpark Houtsdonk van HVV

Na een lange voorgeschiedenis stond dinsdagavond de ‘visie amateurvoetbal’ op de raadsagenda. Geef sportpark Houtsdonk nog een kans! Dat was de inzet van de SP en GroenLinks samen met PvdA en D66. Maar hun voorstel kreeg geen meerderheid.

Het Helmondse amateurvoetbal telt tien amateurclubs met 270 teams en zo’n 4.000 spelers.

Afstoten van het sportpark van HVV aan de Heeklaan en het sportpark van PVV in de Warande zijn de gevoelige onderwerpen. De gemeente vindt de maatregelen nodig om de overcapaciteit aan velden aan te pakken. Waarom voor HVV en PVV wordt gekozen, wordt in de visie toegelicht.

Het sportgebruik op deze sportparken is beperkt vanwege de beperkte grootte van de verenigingen die er gebruik van maken. De onderhoudslasten van de velden, lichtmasten die grotendeels door de gemeente worden gedragen, zijn daarom te fors voor het beperkte aantal leden. Daarnaast hebben deze verenigingen een beperkte wijkfunctie omdat de leden verspreid uit Helmond afkomstig zijn. Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat deze verenigingen al flink wat jaren klein van omvang zijn, rechtvaardigt de conclusie dat deze sportparken ook in de toekomst niet efficiënt gebruikt worden.”

Dat Helmond te veel velden telt en dat daar iets aan gedaan moet worden, daar zijn de partijen – politiek en clubs – het wel over eens. Maar volgens SP-raadslid Ger Klaus loopt het gemeentevoorstel te hard van stapel en heeft het ongewenste effecten. Klaus: “Met het verdwijnen van de sportparken van HVV en PVV valt er aan de westzijde van de stad een gat. Dat is ongewenst, dat verdienen die wijken niet.” Hierover ontstond felle discussie met wethouder Stienen. Het leidde niet tot overeenstemming, de wethouder hield vast aan de gemeentevisie.

Ger Klaus: “De wethouder stelt voor om nu het besluit te nemen om sportpark Houtsdonk op te heffen. Om dat vervolgens na drie jaar uit te voeren. Wij als SP stellen voor om niet nu dat besluit te nemen, maar om die drie jaar te gebruiken om HVV een kans te geven, mogelijk samen met PVV, en om dan de knoop door te hakken. Ook andere sporten zouden op Houtsdonk terecht kunnen. Wij vinden het een heel redelijk voorstel, erg jammer dat een meerderheid van de raad ons niet steunde.”

Voor de SP-fractie ging het net te ver om de hele visie af te wijzen, voor Ger Klaus gold het omgekeerde. Hij stemde met de PvdA-fractie tegen.

Bijlagen

-amendement (pdf-bestand)

-visie gemeente (pdf-bestand)

-reactie sportclubs (pdf-bestand)

U bent hier