h

Plan sportcampus De Braak nu officieel

1 november 2017

Plan sportcampus De Braak nu officieel

Gisterenavond stemde de gemeenteraad in overgrote meerderheid in met het plan voor sportcampus De Braak. Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Hans Verbakel.

Voorzitter,

Sport- en beleefcampus De Braak: OMO, de gemeente en Helmond Sport tellen 55 miljoen neer om dit plan te realiseren. Het Knippenbergcollege en de Praktijkschool verhuizen naar De Braak, er komt een nieuw stadion en er komen nieuwe voorzieningen voor de amateurclubs. Er is veel aandacht voor gezondheid en bewegen en het plan betekent een opwaardering van de omliggende buurten.

“Een historisch besluit”, zei de wethouder in de commissie. En dat is het ook.

Allereerst omdat een punt gezet wordt achter de jarenlange zoektocht naar een geschikte locatie voor het stadion. Alle hoeken van Helmond zijn zo ongeveer wel aan bod geweest. Daarnaast heeft de club ook een hachelijke financiële geschiedenis. Inzet is om daar nu een streep onder te trekken en om een nieuw begin te maken. Voorzitter, bij dit punt moet ik melden dat mijn fractie hier niet unaniem over is. Eén fractielid is niet overtuigd van de nieuwe financiële start en zal daarom tegenstemmen.

Terug naar het historische besluit. Er komt een school met alles erop en eraan, een stadion, de voetbalvelden worden aangepakt, de openbare ruimte moet opnieuw worden ingericht; het is een puzzel die gelegd moet worden en dat zal in de realisatie ervan nog een hele klus worden. Er komt heel veel bij elkaar. Dat vereist goed onderling overleg en afstemming. Al bij al geen besluit wat je iedere dag neemt. Wij vertrouwen erop dat alle betrokken partijen het commitment hebben om die klus goed te klaren.

De omvang van de totale investering is ook niet alledaags. Voor het gemak tel ik alles op en dan gaat het om een investering van 55 miljoen. Zal het daar bij blijven? Dat zijn van die vragen die bij je opkomen als je als inwoner in de krant leest over projecten met zo’n omvang. Maar gezien de voorgeschiedenis, gezien het rekenwerk en gezien de gedetailleerde antwoorden van onze ambtenaren op de vele gestelde vragen, moeten we in alle redelijkheid vaststellen dat het hele plan goed in beeld is gebracht.

Tot slot de betekenis van het nieuwe sportpark straks voor de omliggende buurten. Het huidige gesloten karakter van De Braak gaat verdwijnen. Het park wordt opengegooid, het wordt bij wijze van spreken onderdeel van de buurt. Het wil de mensen uitnodigen; om mee te doen, om te bewegen en te sporten, wat vanzelfsprekend goed is voor de gezondheid. Het wil een ontmoetingsplaats zijn voor de omliggende wijken, zorgen voor meer onderlinge sociale contacten en zo bijdragen aan de sociale samenhang in de wijken. Deze aanpak - samen met de komst van 1600 scholieren - levert een wereld van verschil op vergeleken met de huidige Braak.

Voorzitter, alles overziend kan mijn fractie – als gezegd in grote meerderheid – dan ook van harte instemmen met het voorstel. Wij wensen alle betrokkenen veel succes!

Zie ook dossier stadion Helmond Sport

U bent hier