h

Opnieuw waterongeval, SP stelt vragen (update)

20 februari 2018

Opnieuw waterongeval, SP stelt vragen (update)

Afgelopen zondag vond een tragisch waterongeval plaats in Eindhoven. Meteen komt de vraag op of het slachtoffer meer overlevingskans had gehad met een eigen duikteam uit de regio. Na eerdere vragen hierover stelt de SP vervolg-vragen.

Helmond, 19 februari 2018

Aan: college van B en W

Schriftelijke vragen naar aanleiding van het waterongeval op 18 februari jl. te Eindhoven

Opnieuw heeft een tragische waterongeval plaatsgevonden in Eindhoven. Een 23-jarige man is om het leven gekomen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden. 

Telkens als zo’n fataal ongeval zich voordoet komt de vraag op of het verschil had gemaakt als de Veligheidsregio Brabant-Zuidoost een eigen duikteam zou hebben. Dat blijft altijd gissen, antwoordt officier van dienst Wally Paridaans vandaag in het Eindhovens Dagblad.

Dezelfde vraag kwam op bij een waterongeval op 29 augustus vorig jaar in Eindhoven. Bij die gelegenheid hebben wij het college schriftelijke vragen gesteld. Het college antwoordde toen dat een evaluatie die gepland stond voor 2018 naar voren zou worden gehaald. En dat afzonderlijke incidenten en ook de ervaringen en opvattingen van de betrokken hulpverleners bij die evaluatie betrokken zouden worden.

VRAGEN

1. Bij ons weten is er nog steeds geen evaluatie. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is?

2. Deelt u onze mening over de urgentie van een grondige evaluatie, zodat snel een goed onderbouwde conclusie getrokken kan worden over het wel of niet weer invoeren van een eigen duikteam?

3. Deelt u onze mening dat voor de opkomsttijd voor het duikteam 15 minuten als richtwaarde aangehouden dient te worden?

Namens de SP fractie,

Mieke Meulendijks-Schipperhein

 

Update

U bent hier