h

Vocht en schimmel: bewoners Leonardusbuurt trekken aan de bel (update reactie gemeente)

8 februari 2018

Vocht en schimmel: bewoners Leonardusbuurt trekken aan de bel (update reactie gemeente)

Bewoners van de Leonardusbuurt trekken aan de bel over vocht en schimmel in hun woningen. De klachten spelen terwijl de woningen nota bene pas gerenoveerd zijn. De bewoners hebben wethouder Frans Stienen een petitie aangeboden.

“Verrassend dat de bewoners zich niet gehoord voelen want uitgerekend de Leonardusbuurt krijgt veel aandacht met allerlei projecten”, reageert SP-raadslid Hans Verbakel. “Bij al die aandacht hoort natuurlijk ook dat de woningen minimaal op orde zijn.”

De SP’er vraagt het college het gesprek aan te gaan met Volksbelang, om de geconstateerde gebreken zo snel mogelijk op te lossen.

Helmond, 7 februari 2018

Aan college van B en W

Betreft schriftelijke vragen klachten Leonardusbuurt

Geacht college,

Vandaag worden wij verrast door een artikel in het Eindhovens Dagblad over klachten in de Leonardusbuurt. De klachten gaan over vocht- en schimmelplekken en slecht afgeleverd werk nota bene ná renovatie. Verder zijn er klachten over de verstandhouding met woningbouwvereniging Volksbelang. Reden waarom bewoners een petitie hebben aangeboden aan wethouder Stienen: men voelt zich niet gehoord.

Wij zijn verrast omdat juist de Leonardusbuurt veel aandacht krijgt met diverse projecten waar ook Volksbelang bij betrokken is. Het verrast ons ook omdat woningbouwvereniging Volksbelang volgens haar website veel belang hecht aan "medezeggenschap en bewonersbetrokkenheid."

VRAGEN

1) Deelt u onze verrassing? Heeft u een verklaring voor de klachten; is dit inderdaad een kwestie van geldgebrek?

2) Voor het overleg met de huurders functioneert bij Volksbelang een huurdersbelangen-vereniging en een bewonerscommissie Leonardus. Gezien de klachten en de petitie komt de vraag op of dit overleg wel voldoet. Hoe ziet u dat?

3) Gezondheid is een belangrijk punt bij alle aandacht voor de Leonardusbuurt. Hoe moeten we dat rijmen met de klachten over vocht- en schimmelplekken in de woningen? Immers vocht- en schimmelplekken horen niet bij een gezond klimaat in huis.

4) Bij alle aandacht voor de Leonardusbuurt hoort natuurlijk ook dat de woningen minimaal op orde zijn. Kunt u aangeven wat u gaat doen met de aangeboden petitie? Bent u bereid hierover het gesprek aan te gaan met Volksbelang, met als doel de geconstateerde gebreken zo snel mogelijk op te lossen?

Namens de SP-fractie,

Hans Verbakel

Vocht, tocht en schimmel na renovatie (artikel Eindhovens Dagblad - pdf-bestand)

Update

Een snelle reactie van de gemeente.

Antwoord op vragen over klachten Leonardusbuurt (pdf-bestand)

U bent hier