h

Nieuw stadsbestuur kan aan de slag

31 mei 2018

Nieuw stadsbestuur kan aan de slag

Ruim twee maanden na de raadsverkiezingen op 21 maart is dinsdagavond het nieuwe stadsbestuur benoemt.

De verkiezingsuitslag van 21 maart bepaalt de politieke verhoudingen in de gemeenteraad. Het zetelaantal per partij ligt meteen vast. Dat geldt niet voor het stadsbestuur, het college van B en W. Er moet onderhandelt worden. Welke partijen willen en kunnen samen het stadsbestuur vormen en wethouders leveren?

Vorige week werd het resultaat van de onderhandelingen bekend gemaakt. De partijen GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 zijn het eens over het coalitieakkoord en een nieuw stadsbestuur. Maar dat moet wel officieel bekrachtigd worden in een raadsvergadering waar álle partijen kunnen meestemmen. Dat gebeurde dinsdagavond.

Met 22 van de in totaal 37 raadszetels kunnen de vijf collegepartijen rekenen op een behoorlijke meerderheid. Bij de stemming over de wethouders bleek de meerderheid nog iets ruimer. Alle voorgestelde wethouders behaalden tenminste 28 vóórstemmen. Erik de Vries (SP) en Harrie van Dijk (Lokaal sterk) behaalden ieder nog een stem meer.

Door de benoeming van Erik de Vries als wethouder komt een plekje vrij in de SP-fractie. Dat betekent dat Hans van Gemert, zesde op de SP-kandidatenlijst, doorschuift naar de fractie. Hij werd meteen benoemd als raadslid.

Foto: SP

Tevens werden 24 burgercommissieleden benoemd afkomstig van de diverse partijen. Voor de SP zijn dat Hikmet Terzioglu, Dirk van Dam en Barry Wouters. Burgercommissieleden zijn geen ‘echte' raadsleden maar kunnen hun partijen wel ondersteunen en het woord voeren in commissies.

Op de agenda ook het vertrek van vier wethouders. SP-wethouder Nathalie van der Zanden koos ervoor om in de raadsvergadering afscheid te nemen. Burgemeester Blanksma gaf een indrukwekkende opsomming van haar werk in de afgelopen periode. Ze roemde haar inzet en haar sociale hart. “Je zette altijd de mens centraal. Nooit maar dan ook nooit ben je van dat pad afgeweken!” Nathalie herinnerde aan het coalitieakkoord van 2014 ´Mensen maken de stad´ en de opdracht om Helmond socialer te maken en om kwetsbare mensen te betrekken. Werk dat het verdient om voortgezet te worden. “Nog is Helmond niet armoedevrij." Ze noemde het Stadsleerbedrijf en het grote belang ervan om mensen perspectief te bieden. Ze prees de deelnemers en riep het nieuwe stadsbestuur op om kennis te maken met “deze kanjers”.

Foto: SP

Het nieuwe college in de startblokken zetten, afscheid nemen en nieuwe raadsleden benoemen, vormden de hoofdmoot van de vergadering. Kortom, veel formele verplichtingen dienden afgewikkeld te worden. Inhoudelijke politiek kwam kort aan de orde bij de bespreking van het coalitieakkoord en een motie van de PvdA gesteund door andere oppositiepartijen.

Bij de bespreking van het coalitieakkoord stak het CDA haar onvrede over de gevolgde gang van zaken niet onder tafel. Het is voor het eerst dat het CDA nu geen deel uitmaakt van de coalitie.

De PvdA wilde een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het personeelsbeleid tijdens de vorige raadsperiode. Kersverse wethouder Jos van Bree ontraadde het voorstel. “Daar wordt al regelmatig verantwoording over afgelegd." Omdat er geen meerderheid voor was, trok de PvdA de motie weer in.

U bent hier