h

Waarom Helmond Sport haar verantwoordelijkheid moet nemen

29 februari 2020

Waarom Helmond Sport haar verantwoordelijkheid moet nemen

Foto: MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD

Helmond Sport: een dossier waar al jaren over gepraat wordt: vanaf 2004 is men al zoekende naar een nieuw stadion. Ondertussen zijn heel wat varianten voorbij gekomen. Op onze site is dit overzichtelijk gemaakt: https://helmond.sp.nl/nieuws/2013/07/een-lange-voorgeschiedenis.

Het lijkt een dossier zonder einde. Toch kwam daar in 2016 verandering in. Er werd een visie gepresenteerd waarbij Helmond Sport op de Braak kon blijven voetballen en er samenwerking zou worden aangegaan met OMO Scholengemeenschap, om nieuwbouw van het dr. Knippenbergcollege te realiseren, met de amateurverenigingen en andere partners. Het zou een brede campus ontwikkeling worden, waarbij Helmond Sport een van de gebruikers zou gaan worden. Voor ons als SP was dit een prima plan, mits met 2 zaken rekening gehouden zou worden: de campus moet bijdragen aan een bredere verbetering van de leefbaarheid van de aangrenzende wijken, en er mag geen gemeenschapsgeld naar de betaald voetbalorganisatie Helmond Sport gaan. Dit is later ook opgenomen in de kaders die de gemeenteraad gesteld heeft; in 2017 worden handtekeningen gezet onder deze ontwikkeling en de afspraken. 

Vervolgens is men voortvarend aan de slag gegaan om de plannen verder uit te werken, conform de afspraken zoals die er liggen. Tot het punt waar we nu aanbeland zijn: er moet een handtekening van Helmond Sport onder het voorlopig ontwerp van het nieuwe stadion en de campus. En die handtekening blijkt nu niet gezet te worden, omdat men zich niet kan vinden in de uitgangspunten zoals deze in 2017 zijn vastgelegd. 

Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd: je was er immers zelf bij toen deze afspraken gemaakt werden. Natuurlijk kun je gaandeweg het proces er achter komen dat bepaalde zaken aangepast moeten worden. Dat is ook gebeurd: er komt bijvoorbeeld alsnog een ruimte voor de fans. Maar je kunt niet zomaar afstand nemen van een handtekening die je zelf gezet hebt. Een handtekening die veel betekent voor de gemeente, de amateursportclubs en het dr. Knippenbergcollege. Er liggen namelijk harde afspraken over de ontwikkeling van de campus; het gaat hier om investeringen van miljoenen die gedaan worden. 

Dan spreekt het in mijn ogen van geen fatsoen om eenzijdig de ontwikkeling stil te leggen door niet te tekenen voor het vervolg. Wat was je handtekening in 2017 dan waard? Er is geen bedrijf op de wereld waar je een overeenkomst kunt tekenen, maar waar je achteraf alsnog kunt onderhandelen over de uitgangspunten onder die overeenkomst. Een handtekening sluit een deal en daar moet je voor gaan staan. Terecht dat er in de raad dus verontwaardigd wordt gereageerd. Hoe betrouwbaar is Helmond Sport dan? En hoe moet het nu verder met deze ontwikkeling? 

Wat de SP betreft blijven de afspraken zoals die gemaakt zijn van kracht: een brede campusontwikkeling zonder dat er gemeenschapsgeld naar een betaald voetbalorganisatie gaat. Wij hopen dat Helmond Sport alsnog haar verantwoordelijkheid neemt. Want anders is er in onze ogen maar één optie om door te gaan en dat is zonder Helmond Sport.

Reactie toevoegen

U bent hier