h

Sport- en Beleefcampus De Braak: Een duivels dilemma

5 december 2020

Sport- en Beleefcampus De Braak: Een duivels dilemma

Foto: MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD

Dinsdag 1 december heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met raadsvoorstel 80: Besluitvorming Sport- en Beleefcampus De Braak.

https://helmond.notubiz.nl/document/9441227/1/RV%20080%20Besluitvorming%20Sport-%20en%20Beleefcampus%20De%20Braak

Ons dossier Stadion Helmond Sport https://helmond.sp.nl/dossier/stadion-helmond-sport toont aan dat hier nogal wat aan vooraf is gegaan. De fractie heeft dan ook voor een duivels dilemma gestaan om uiteindelijk tot een besluit te komen. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Lonneke Maráczi.

Voorzitter,

Zoals gezegd in de commissievergadering van 19 november stond in 2017 voor de SP de sociaal maatschappelijke meerwaarde van Sport- en Beleefcampus De Braak en de omliggende wijken voorop. Wij zagen in Helmond Sport een risicofactor maar door de toezeggingen destijds gaven wij hen het voordeel van de twijfel en stemden in meerderheid in.

Vandaag staat onze fractie voor een duivels dilemma. Van de gedane toezeggingen destijds is helaas niet veel terecht gekomen en de weg naar het raadsvoorstel van vandaag heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Voor ons is het een hard gelag dat Helmond Sport alleen aan boord kan blijven via staatssteun, geoorloofd of niet. Maar wat is het alternatief? Het is ons wel duidelijk geworden dat er in ieder geval voor de andere partners geen alternatief is. Helmond Sport niet aan boord houden zal dan ook grote gevolgen hebben voor de oorspronkelijke plannen van de Sport- en Beleefcampus. En zo ook voor de voor de SP zo belangrijke sociaal maatschappelijke meerwaarde. Maar er zullen ook financiële gevolgen zijn want er moet alsnog geïnvesteerd worden in een verouderd stadion.

Wij begrijpen dat Helmond Sport van grote betekenis is voor de partners op De Braak en niet te vergeten voor alle trouwe supporters. Wat dat betreft zijn wij blij dat ook zij hun felbegeerde Supportershome krijgen. Maar vinden ook dat Helmond Sport zich er van bewust moet zijn dat zij met behulp van gemeenschapsgeld binnen boord kunnen blijven. De houding en het antwoord, tijdens de commissievergadering van 19 november, van de voorzitter van Helmond Sport, op onze suggestie om de opbrengsten bij een transfer vanuit de jeugdopleiding met de gemeenschap te delen vonden wij dan ook bijzonder teleurstellend.

Voorzitter, alles overwegende komt onze fractie tot de conclusie dat we een weg in geslagen zijn waarvan nu moeilijk af te wijken is, gezien de nadrukkelijke wensen van en verwevenheid met de overige partners op de campus. Een meerderheid van onze fractie kan zich dan ook niet verenigen met de vele gevolgen van een tegenstem, zoals het teniet doen van de dromen en kansen voor de leerlingen van de Praktijkschool. Op 1 fractielid na zullen wij daarom in het brede belang van de hele campusontwikkeling instemmen met voorliggend raadsvoorstel.

In de bijlage de inbreng van de SP tijdens de commissievergadering

Reactie toevoegen

U bent hier