h

Even voorstellen: Hikmet Terzioglu

17 februari 2022

Even voorstellen: Hikmet Terzioglu

Foto: SP Helmond / SP Helmond

Hikmet (37) is een vrolijke, opgewekte jongeman. Hij is raadslid en houdt zich in de raad vooral bezig met de energietransitie, de slimme wijk en dat soort zaken.

Kun je iets over jezelf vertellen? 
Mijn ouders zijn in de jaren 60 als gastarbeiders vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Wij zijn thuis met zijn zessen (vader, moeder, broertje en 2 zusjes).
Op mijn ouders na, zijn wij allemaal in Helmond geboren. Voor mij is Helmond dan ook die ene wereldstad in Nederland waar iedereen moet zijn.
Qua karakter ben ik een vrolijke en een opgewekte persoonlijkheid maar ik kan ook rebels en tegendraads zijn als het moet. Soms een beetje ongeduldig. Verder heb ik een lichamelijke handicap, cerebrale parese, voor mij betekent dat dat ik onder andere slecht ter been ben en moeite heb met het houden van mijn evenwicht. Het voortbewegen kost me dan ook veel energie. Maar dat mag voor mij de pret niet drukken. Mijn motto is dan ook: “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.”
De computer is me behulpzaam bij het schrijven, hoewel dat in het begin niet van harte ging, ik moest altijd wachten totdat die ondingen opgestart waren, voordat ik aan mijn opdrachten kon beginnen. Dat was destijds mijn beeld van de computer.
Nu denk ik daar inmiddels wel ietsje anders over. Met de opkomst van het internet, raakte ik gefascineerd. Daarom heb ik in het vervolg daarop systeem- en netwerkbeheer gestudeerd.
En sindsdien ook veel met ICT bezig. Ik volg daar ook alle ontwikkelingen op de voet.

Sinds wanneer ben je actief voor de SP? Waarom heb je gekozen voor de SP?
Ik ben ergens in april 2003 lid geworden van de SP. Jan Marijnissen maakte echt indruk op mij. Dat vond en vind ik nog steeds een inspirerende persoonlijkheid en een goed politicus. Zijn uitspraak “Effe dimmen”  tegen toenmalig Kamervoorzitter Weisglas vond ik prachtig om te zien en te horen. Iemand die lekker tegendraads kon zijn in zijn tijd.
Vanaf 2003 lid en in 2006 actief geworden. De SP is als een warm bad, men heeft mij destijds goed wegwijs gemaakt binnen de SP. Het is voor mij zeer motiverend geweest.
De acties van de SP tegen de oorlog in Irak, en tegen het “Passend onderwijs” spraken mij enorm aan. Ik heb aan den lijve ondervonden dat het reguliere onderwijs niet is toegerust op het type leerlingen dat onderwijs met zorg en therapie moet combineren. De acties van de SP komen voort uit grondige analyses. Vandaar dat ze, soms na jaren pas, achteraf meestal gelijk krijgen.
Lokaal kan ik me nog herinneren dat ik actie heb gevoerd tegen de sluiting van de wijkfilialen van de bibliotheek. We stonden toen met een spandoek met ongeveer een volgende  tekst: “Fijn zo’n nieuwe bibliotheek, maar laat de andere wijken niet in de steek”.
Ideologisch is de SP een prachtpartij die echt het beste opkomt voor ieders individuele vrijheid, doordat we kansengelijkheid nastreven en daarmee mensen handvatten willen geven om een zo goed mogelijk leven na te jagen. We hebben hele mooie kernwaarden waar ik me helemaal bij thuis voel, namelijk menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Ik zou me dan ook geen andere politieke partij kunnen voorstellen dan de SP!

Je bent de afgelopen periode raadslid geweest, hoe heb je dat ervaren?
In het begin van de periode ben ik begonnen als burgercommissielid, daarna werd ik eerst tijdelijk en iets later raadslid. Het raadslidmaatschap is prachtig. Je kunt met eigen ogen zien waar je het voor doet. Het stemrecht dat je als raadslid hebt is echt de kers op de taart. Wel heb ik een hekel aan de politieke spelletjes die soms wel eens gespeeld worden. In dat opzicht heeft de SP ook laten zien een betrouwbare coalitiepartner te zijn, die ook een constructieve opstelling heeft naar de oppositie.

Met welke onderwerpen heb je je bezig gehouden of waar liggen je interesses?
Met de volgende onderwerpen heb ik me beziggehouden: glasvezelnetwerk, de slimme wijk (Brainport Smart District), vervoer en mobiliteit, de digitale stad, omgevingswet, energietransitie en het Huis voor de Stad.

Wat wil je de komende periode bereiken, waar wil je je voor inzetten?
Allereerst blijf ik me inzetten voor onze partij. In de raad ligt mijn hart wel bij de onderwerpen die met de digitalisering (van de stad) te maken hebben. Alle stappen die daarin gezet worden, moeten de privacy en het gemak van onze inwoners dienen. Ook moeten ze ten goede komen voor mens, natuur en milieu. Met het programmaplan digitale stad is Helmond daar heel bewust mee bezig, en doordat de techniek niet stilstaat dient dit continu gemonitord te worden. Dit programmaplan bevat dus de kaders van hoe de gemeente omgaat met de data van de inwoners. Ik wil dit blijven volgen zodat dit ook vormgegeven kan blijven worden naar onze SP-principes.
Verder zou ik van dit lijstje Brainport Smart District willen noemen, onze slimme wijk. Met de wijk hopen we meerdere problemen op te lossen, van het bouwen van huizen tot de energievoorziening, de waterhuishouding enzovoort. Wat voor ons hierin belangrijk is, is dat het een wijk is voor iedere inwoner van onze stad. Ongeacht de doelgroepen. Ook hierop wil ik een grote SP-stempel blijven drukken. Daarnaast spreekt de filosofie van de wijk mij ook aan. 

Nieuwsgierig naar de slimme wijk / Brainport Smart District? Onderstaande link bevat een uitleg.

Brainport Smart District

Ook voor alle andere onderwerpen zal ik me net zo gepassioneerd blijven inzetten. Strijd mee, stem SP!

Reactie toevoegen

U bent hier