h

GEDAAN! TOEGANKELIJKHEID HELMONDSE STATIONS

10 maart 2022

GEDAAN! TOEGANKELIJKHEID HELMONDSE STATIONS

Foto: SP

In oktober 2020 hebben we vragen gesteld over de toegankelijkheid van de stations in Helmond voor mensen met een beperking. Dit als reactie op het bericht dat Helmond Toegankelijk geplaatst had zie: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2822965841281569&id=2222862547958571 Deze waren namelijk nog niet goed toegankelijk. Zie: https://helmond.sp.nl/nieuws/2020/10/vragen-toegankelijkheid-stations
 

Een van de raadsvragen:
‘Is de wethouder op de hoogte van de problemen die mensen met een beperking in Helmond ondervinden omtrent de toegankelijkheid van de stations in Helmond? Zo ja, wat heeft de wethouder tot nu toe ondernomen om deze problematiek aan te pakken?’

Antwoord:
‘Ja, het college is hiervan op de hoogte. Leden van Helmond Toegankelijk hebben een overzicht van knelpunten aangeleverd. Wij zullen dit in een bestuurlijk overleg bespreken met ProRail en de NS. ProRail heeft inmiddels al laten weten dat de (te hoge) perrons op station ’t Hout in 2022 worden aangepast. De aanpak van de hellingbaan bij station Brouwhuis staat voor de eerste helft van 2021 op de planning.’

Inmiddels zijn er hellingbanen gerealiseerd en daardoor zijn de NS stations in Helmond beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en andere mensen met een fysieke beperking. We blijven ons inzetten om toegankelijkheid op het netvlies te houden, dit doen we door in contact te blijven met de mensen waar het over gaat, zodat we niet over, maar met ze praten om gezamenlijk Helmond toegankelijker te maken.

Een sterke SP maakt dit mogelijk, strijd mee stem SP! 14,15 of 16 maart!

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier