h

Voorstel: Aanpassing spreekgestoelte unaniem aangenomen!

27 mei 2024

Voorstel: Aanpassing spreekgestoelte unaniem aangenomen!

Foto: SP

Voorstel: Aanpassing spreekgestoelte unaniem aangenomen!

 Tijdens de raadsvergadering op 23 mei 2024 van de Gemeente Helmond diende ik - raadslid Dirk van Dam - namens SP Helmond een voorstel in om het spreekgestoelte aan te passen.
Het spreekgestoelte is een hogere tafel waar onder andere raadsleden, wethouders en inwoners de raad kunnen toespreken. Vaak sta je achter deze tafel.

Voor en tijdens het bouwen van het Huis voor de Stad hebben de fracties over verschillende onderwerpen mee mogen denken. Zo ook over de raadszaal. Hier heb ik in augustus 2020 aangegeven dat ik een toegankelijk spreekgestoelte wilde zien in het nieuw te ontwerpen raadszaal. Het voorbeeld van de Tweede Kamer haalde ik hierbij aan. Het spreekgestoelte daar kan om hoog en om laag.
Mijn collega SP-raadslid Hikmet Terzioglu heeft dit naast onze wens hoe de raadszaal ingericht zou worden, meegenomen in de werkgroep.

Tijdens de rondleiding op 4 april 2024 die we als raad en commissieleden kregen in het Huis voor de Stad zagen we ook onze nieuwe raadszaal. Natuurlijk ging mijn aandacht toen ook uit naar de beide spreekgestoelten en of mijn wens dat deze in hoogte en laagte verstelbaar zijn was uitgevoerd. Ietwat teleurgesteld heb ik hierover mijn opmerkingen gedeeld met de aanwezige raadsgriffier. De spreekgestoelten waren namelijk massief en niet verstelbaar.
Ook andere aanwezigen beaamden toen mijn opmerkingen over het spreekgestoelte.

Als SP vinden wij toegankelijkheid belangrijk. We willen dat iedereen mee kan doen. Voor mij was het dan ook niet meer dan normaal om een voorstel tijdens de raadsvergadering in te dienen zodat de wens van verstelbare spreekgestoelten alsnog uitgevoerd gaat worden.
Het voorstel van de SP werd mede ingediend door:
PvdA Helmond, Mi Hellemonders, VVD Helmond, Lokaal Sterk, GroenLinks Helmond, FVD Helmond, 50 plus Helmond, Helder Helmond en CDA Helmond. Denk en D66 stemde ook voor de motie.

Lokaal Sterk wethouder Harrie van Dijk noemde het een hele begrijpelijke motie. Het signaal wat ik eerder bij de griffie had doorgegeven was al bij de wethouder terechtgekomen. Wat we in ons voorstel vragen is inmiddels al uitgezet gaf de wethouder aan. Daarmee was eigenlijk al aan onze motie voldaan. Dit betekent eigenlijk dat de motie overbodig was. Dit gaf ik dan ook aan als reactie op de wethouder. De voorzitter, burgemeester Elly Blanksma, gaf aan dat ik de motie als ondersteuning van het beleid mocht zien, de wethouder gaf aan dit ook zo te zien. Meerdere raadsleden gaven in de zaal ook aan dat zij toch graag over deze motie/ voorstel wilden stemmen.

De motie is daarmee unaniem aangenomen. We kijken er nu al naar uit als de verstelbare spreekgestoelten in gebruik genomen kunnen gaan worden. Onder aan deze bijdrage vind u het voorstel terug.

Met vriendelijke groet,
Dirk van Dam
Raadslid SP Helmond

 

Reactie toevoegen

U bent hier